Tlačiť

STN EN 1998-6


Označenie: STN EN 1998-6 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
Anglický názov: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: EN
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-6:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-6:2010-04 (73 0036)
Nahradené normy: STN P ENV 1998-3:2000-11 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: