Tlačiť

DEMO verzia služby STN-online

    • Najprv sa prihláste do portálu noriem prihlasovacím e-mailom testuser@stn-online.sk a heslom testuser,

    • Z ponuky liniek v strede vyberte "Vyhľadávanie noriem",

 

    • Uprostred tabuľky zaškrtnite štvorček "STN-online - moje predplatené stn-online normy" a stlačte "Hľadaj",

 

  • v zobrazenom výpise noriem nájdete ukážkové texty noriem v stĺpci STN-online, po kliknutí na symbol PDF.

V prípade, že sa Vám normu nepodarilo otvoriť, overte si, či máte nainštalovaný program Adobe Reader stiahnuť resp. Adobe Acrobat, s podporným modulom FileOpen-plugin stiahnuť, prípadne skúste našu technickú podporu.

Upozornenie: DEMO-verzia STN-online slúži len na testovanie služby STN-online, preto Vás prosíme, aby ste svoje objednávky noriem, publikácií alebo iných produktov uskutočňovali výhradne v našom portáli noriem pod svojím prihlasovacím e-mailom a heslom ! Ďakujeme!