SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-9
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-9Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-9
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava
Anglický názov: Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-9:2005, idt EN 1993-1-9:2005/AC:2005
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/07, Oprava *AC V 06/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-9:2005-12 (73 1401), STN P ENV 1993-1-1:1998-12 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993-1-9 udáva metódy na stanovenie únavovej odolnosti konštrukčných prvkov, prípojok a spojov, ktoré sú vystavené únavovému zaťaženiu.Obsah normy STN EN 1993-1-9
Predhovor 5

Kapitola 1 Všeobecne 7
1.1 Predmet normy 7
1.2 Normatívne odkazy 8
1.3 Termíny a definície 8
1.4 Značky 10

Kapitola 2 Základné požiadavky a metódy 11

Kapitola 3 Metódy posudzovania 11

Kapitola 4 Napätie z únavového zaťaženia 12

Kapitola 5 Výpočet napätí 13

Kapitola 6 Výpočet rozkmitov napätia 14
6.1 Všeobecne 14
6.2 Návrhová hodnota rozkmitu menovitého napätia 14
6.3 Návrhová hodnota rozkmitu upraveného menovitého napätia 14
6.4 Návrhová hodnota rozkmitu napätia pre zvarové spoje dutých (uzavretých) profilov 14
6.5 Návrhová hodnota rozkmitu efektívneho tvarového (hot spot) napätia 15

Kapitola 7 Únavová pevnosť 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Modifikácie únavovej pevnosti 17

Kapitola 8 Overenie únavy 18

Príloha A (normatívna) – Stanovenie parametrov únavového zaťaženia a spôsob overovania 31

Príloha B (normatívna) – Únavová odolnosť určená metódou efektívneho tvarového napätia 34