SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13232-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13232-5


Označenie: STN EN 13232-5 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Železničný zvršok. Výhybky a križovania. Časť 5: Výmeny
Anglický názov: Railway applications. Track. Switches and crossings. Part 5: Switches
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: SK
ICS: 45.080
Triediaci znak: 73 6363
Úroveň zapracovania: idt EN 13232-5:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13232-5+A1:2012-04 (73 6363)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmetom tejto normy je: zhrnúť odborné termíny pre výmeny a ich jednotlivé konštrukčné prvky a pomenovať ich hlavné časti; uviesť minimálne informatívne požiadavky na výrobu výmen alebo ich jednotlivých konštrukčných prvkov; naformulovať pravidlá preberania a tolerancií pre polovice výmen, i pre celé výmeny a ich jednotlivé konštrukčné prvky; stanoviť rozsah dodávky; vymenovať postupy, podľa ktorých možno identifikovať a spätne skontrolovať výmeny a ich jednotlivé konštrukčné prvky; vymenovať rozličné možnosti, podľa ktorých možno opísať výmeny pri použití nasledujúcich parametrov: geometria výmen; druhy konštrukcií; požiadavky na výkon; konštrukčné kritériá; tolerancie a preberanie.Obsah normy STN EN 13232-5
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
3.1 Konštrukčné prvky výmen 7
3.2 Druhy výmen 9
3.2.1 Geometria 9
3.2.2 Konštrukcia 9
3.2.3 Koľajnicové profily 9
3.3 Styky koľajníc 10
4 Požiadavky na zhotovenie 10
4.1 Všeobecne 10
4.2 Materiály 10
4.3 Sklon temena koľajnice 10
5 Konštrukčné požiadavky 10
5.1 Geometria a druh konštrukcie 10
5.2 Údaje o vozidlách 11
5.2.1 Hmotnosť na os a rázvor 11
5.2.2 Rýchlosť a nedostatok prevýšenia 11
5.3 Koľajnicové podpory a upevňovacie prostriedky 11
5.4 Spojenie výmeny a prestavných systémov 11
5.5 Ďalšie požiadavky 11
5.6 Výkresy 11
6 Tolerancie a preberanie 12
6.1 Všeobecne 12
6.2 Nástroje a prístroje na meranie 12
6.3 Dôležité rozmery 12
6.4 Preukazovanie 15
6.5 Skúšobné metódy chýb štruktúry 15
6.5.1 Vizuálna kontrola 15
6.5.2 Penetračná skúška farbou alebo skúška magnetickým práškom 15
6.5.3 Ultrazvuková skúška 15
6.5.4 Röntgenová skúška 15
7 Rozsah dodávky 15
8 Označenie 15
Príloha ZA (informatívna) – Súvislosť medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 96/48 ES 26