SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 1210
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 1210


Označenie: STN 73 1210 zrušená
Slovenský názov: Vodotesný betón a betóny osobitných vlastností
Anglický názov: Waterproof concrete and concretes of special quality
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 1210
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13670:2010-08 (73 2400)
Nahradené normy: STN 73 1210:1996-09
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu a kontrolu obyčajného hutného betónu používaného na konštrukcie alebo dielce z prostého betónu, železobetónu a predpätého betónu, ktorého osobitné vlastnosti sú základným predpokladom pre vodotesnosť a trvanlivosť týchto konštrukcií a dielcov.Obsah normy STN 73 1210
Predhovor 3
1 Predmet normy 4
2 Termíny a definície, značky 4
2.1 Termíny a definície 4
2.2 Značky 5
3 Všeobecne 6
3.1 Roztriedenie betónu osobitných vlastností 6
3.2 Označovanie betónu osobitných vlastností 6
4 Technické požiadavky 7
4.1 Zabezpečenie kvality betónu osobitných vlastností 7
4.2 Technické požiadavky na zatvrdnutý betón 7
4.2.1 Základné požiadavky 7
4.2.2 Pevnosť betónu 8
4.2.3 Vodotesnosť betónu 9
4.2.4 Odolnosť betónu proti korózii vplyvom chemického pôsobenia 10
4.2.5 Odolnosť betónu proti vplyvom striedavého pôsobenia mrazu a rozmrazovania,
s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich 10
4.2.6 Odolnosť betónu proti abrazívnym účinkom vody a splavenín 11
4.3 Technické požiadavky na zložky betónu 11
4.3.1 Spojivá 11
4.3.2 Kamenivo 11
4.3.3 Prísady, prímesi 12
4.3.4 Betonárska voda 12
4.4 Technické požiadavky na skladbu a vlastnosti čerstvého betónu 12
4.4.1 Konzistencia 12
4.4.2 Vodný súčiniteľ 12
4.4.3 Veľkosť najväčšieho zrna a zrnitosť kameniva 12
4.4.4 Obsah chloridov v betóne 12
4.4.5 Podiel jemných častíc v betóne 13
4.4.6 Najmenší a najväčší prípustný obsah cementu 13
4.4.7 Obsah vzduchu v čerstvom betóne 13
5 Skúšky 13
5.1 Rozdelenie, rozsah a početnosť skúšok 13
5.2 Stanovenie reaktívnosti kameniva s alkáliami 15
6 Technológia betonárskych prác 16
6.1 Základné ustanovenia 16
6.2 Zložky betónu 16
6.3 Objemová stálosť betónu 16
6.4 Pracovný postup pri zhotovovaní masívnych konštrukcií 17