SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14081-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14081-1


Označenie: STN EN 14081-1 zrušená
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2006
Dátum zrušenia: 1. 1. 2012
Jazyk: SK
ICS: 79.040
Triediaci znak: 73 1716
Úroveň zapracovania: idt EN 14081-1:2005
Vestník: 08/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14081-1+A1:2011-06 (73 1716)
Nahradené normy: STN EN 518:1998-07 (49 1535), STN EN 519:1998-07 (49 1536), STN EN 14081-1:2006-06 (73 1716)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na vizuálne a strojovo triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom opracované pílením, hobľovaním alebo iným spôsobom a konštrukčné rezivo s odchýlkami od požadovaných rozmerov podľa EN 336.



Obsah normy STN EN 14081-1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Symboly 10
5 Požiadavky 11
5.1 Triedenie, všeobecne 11
5.2 Vizuálne pevnostné triedenie 11
5.3 Strojové pevnostné triedenie 11
5.4 Odolnosť proti poškodeniu škodcami 13
5.5 Reakcia na oheň 13
6 Hodnotenie zhody 13
6.1 všeobecne 13
6.2 Počiatočná skúška a hodnotenie 13
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby 14
7 Označovanie 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Informácie na výrobku (okrem informácií vypustených z estetických dôvodov 15
7.3 Informácie na výrobku (okrem informácií vypustených z estetických dôvodov) alebo v sprievodnej dokumentácii 16
Príloha A (normatívna) – Požiadavky na charakteristiky znižujúce pevnosť pre normy
vizuálneho triedenia 18
A.1 Obmedzenia charakteristík znižujúcich pevnosť 18
A.2 Obmedzenia geometrických charakteristík 19
A.3 Obmedzenia biologických charakteristík 20
A.4 Iné charakteristicky 20
Príloha B (informatívna) – Kódy označenia pre jednotlivé druhy 21
Príloha C (normatívna) – Reakcia na oheň: Eurotrieda bez nutnosti ďalašieho skúšania 23
Príloha ZA (informatívna) – Časti tejto európskej normy vzťahujúce sa na ustanovenia smernice ES o stavebných výrobkoch 24
ZA.1 Predmet a príslušné charakteristiky 24
ZA. 2 Postup preukazovania zhody pevnostne triedeného konštrukčného reziva
s pravouhlým prierezom 25
ZA.3 Označenie 27