SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 10087
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 10087


Označenie: STN EN ISO 10087 zrušená
Slovenský názov: Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087: 2006)
Anglický názov: Small craft. Craft identification. Coding system (ISO 10087:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia: 1. 9. 2019
Jazyk: SK
ICS: 47.080
Triediaci znak: 32 3110
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 10087:2006, idt ISO 10087:2006
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 3/09, 6/08, 11/12, 8/10, 7/13, 7/07, 7/12, 5/14, 1/11,
Nariadenie vlády: 417/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 10087:2019-09 (32 3110)
Nahradené normy: STN EN ISO 10087:1998-10 (32 3110)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje systém kódovania na identifikáciu malého plavidla zložený z: -identifikačného kódu krajiny výrobcu, -identifikačného kódu jeho výrobcu; -výrobného čísla, mesiaca a roku výroby, modelového roku. Platí pre malé plavidlá s dĺžkou trupu do 24 metrov všetkých typov a vyrobených z akýchkoľvek materiálov. Neplatí pre plážové a kúpacie hračky.Obsah normy STN EN ISO 10087
Predhovor ... 4
1 Predmet normy 4
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Zloženie identifikačného čísla plavidla (CIN) 5
5 Požiadavky 6
5.1 Veľkosť znakov 6
5.2 Trvanlivosť označenia 6
5.3 Umiestnenie 7
5.4 Duplicitné CIN 7
5.5 Čas vyznačenia CIN 7
5.6 Spôsob zobrazenia 7
6 Doplnkové informácie 7
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto normou a základnými požiadavkami
smernice 94/25/ES zmenenej smernicou 2003/44/ES 8