SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1151-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1151-1


Označenie: STN EN 1151-1 zrušená
Slovenský názov: Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 1: Iné ako automatické obehové čerpadlá, požiadavky, skúšanie a označovanie
Anglický názov: Pumps. Rotodynamic pumps. Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations. Part 1: Non-automatic circulation pumps, requirements, testing, marking
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia: 1. 3. 2013
Jazyk: SK
ICS: 23.080
Triediaci znak: 11 3150
Úroveň zapracovania: idt EN 1151-1:2006
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 02/08
Nahradzujúce normy: STN EN 16297-1:2013-03 (11 3150), STN EN 16297-2:2013-03 (11 3150)
Nahradené normy: STN EN 1151:2001-10 (11 3150)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy EN 1151 určuje všeobecné zásady na konštrukciu, používanie a skúšanie obehových čerpadiel bezupchávkového typu s menovitým elektrickým príkonom P1 Ł 200 W určených pre vykurovacie systémy a systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti.Obsah normy STN EN 1151-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky a jednotky 7
5 Výkonnostné a bezpečnostné požiadavky 8
5.1 Hydraulická charakteristika 8
5.2 Menovitý elektrický príkon 8
5.3 Charakteristiky pri rozbehu 8
5.4 Odolnosť proti vnútornému tlaku 8
5.5 Teplotná odolnosť 8
5.6 Odolnosť proti tepelným cyklom 8
5.7 Odvzdušňovanie a uvoľňovanie chodu 8
5.8 Materiálové a konštrukčné požiadavky 8
5.9 Emisie hluku prenášané konštrukciou a kvapalinou 8
6 Skúšobné metódy 8
6.1 Všeobecne 8
6.2 Skúška hydraulickej charakteristiky 9
6.2.1 Všeobecne 9
6.2.2 Skúšobné podmienky 9
6.2.3 Skúšky hydraulických výkonových parametrov 10
6.3 Meranie menovitého príkonu 11
6.4 Podmienky rozbehu 11
6.5 Skúška odolnosti proti vnútornému tlaku 11
6.6 Skúška teplotnej odolnosti 11
6.7 Skúška odolnosti proti tepelným cyklom 11
6.7.1 Vstupné napätie elektromotora 11
6.7.2 Podmienky prerušovanej prevádzky 11
6.8 Odvzdušňovanie a uvoľňovanie chodu 12
6.9 Skúška toxického, biologického a mikrobiologického pôsobenia 13
7 Informácie o používaní 13
7.1 Všeobecne 13
7.2 Návod na používanie 13
7.3 Označovanie 13
Príloha A (informatívna) – Prísady 15
A.1 Prísady 15
Literatúra 16