SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-1
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-1:2005, idt EN 1993-1-1:2005/AC:2006
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 11/07, Oprava *AC V 07/09, Zmena A1 V 03/15, Zmena *A1 V 09/15
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-1:2005-10 (73 1401), STN P ENV 1993-1-1:1998-12 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma je slovenskou verziou EN 1993-1-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobec-né pravidlá a pravidlá pre budovy.Obsah normy STN EN 1993-1-1
Kapitola 1 Všeobecne 10
1.1 Predmet 10
1.2 Normatívne odkazy 12
1.3 Predpoklady 13
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 13
1.5 Termíny a definície 13
1.6 Značky 14
1.7 Konvencie pre osi prúta 22

Kapitola 2 Zásady navrhovania 24
2.1 Požiadavky 24
2.2 Princípy navrhovania podľa medzných stavov 25
2.3 Základné premenné 25
2.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti 25
2.5 Navrhovanie pomocou skúšok 26

Kapitola 3 Materiály 26
3.1 Všeobecne 26
3.2 Konštrukčná oceľ 26
3.3 Súčasti spojov 29
3.4 Iné prefabrikované výrobky v budovách 29

Kapitola 4 Trvanlivosť 30

Kapitola 5 Analýza konštrukcie 30
5.1 Modelovanie konštrukcie pre potreby analýzy 30
5.2 Globálna analýza 31
5.3 Imperfekcie 33
5.4 Metódy analýzy s uvážením nelineárnych charakteristík materiálu 39
5.5 Klasifikácia prierezov 41
5.6 Požiadavky na prierez pri plasticitnej globálnej analýze 42

Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 46
6.1 Všeobecne 46
6.2 Odolnosť prierezov 46
6.3 Vzperná odolnosť prútov 56
6.4 Členené tlačené prúty s konštantným prierezom 68

Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 75
7.1 Všeobecne 75
7.2 Medzné stavy používateľnosti budov 75

Príloha A (informatívna) – Metóda 1: Interakčné faktory kij pre interakčný vzorec v článku 6.3.3(4) 76

Príloha B (informatívna) – Metóda 2: Interakčné faktory kij pre interakčný vzorec v článku 6.3.3(4) 78

Príloha AB (informatívna) – Doplnkové návrhové ustanovenia 80

Príloha BB (informatívna) – Strata stability prvkov konštrukcií budov 81