SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12352
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12352Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12352
Slovenský názov: Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia
Anglický názov: Traffic control equipment. Warning and safety light devices
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6023
Úroveň zapracovania: idt EN 12352:2006
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12352:2002-07 (73 6023)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na individuálne elektricky ovládané svetelné zariadenia nazývané výstražné svetlá, vyžarujúce neprerušované alebo pravidelne prerušované svetlo jednej farby, ktoré len na základe vyžarovanej farby a polohy slúžia ako výstraha, informácia alebo usmerňovanie používateľov ciest.Obsah normy STN EN 12352
Predslov Predhovor 3
1 Predmet normy 4
2 Normatívne odkazy 4
3 PojmyTermíny a definície 5
4 Požiadavky 7
4.1 Fotometrické a kolorimetrické vlastnosti 7
4.2 Požiadavky na elektrické vybavenie a funkciu .. 10
4.3 Konštrukcia 11
5 BranieBratie vzoriek 13

6 Skúšobne postupy 13
6.1 Všeobecne 13
6.2 Intenzita svetla 13
6.3 Rovnomernosť svietivosti 14
6.4 Farba svetla výstražného svietidla 14
6.5 Vypínače On/Off Zap/Vyp (On/Off Zap/Vyp) a vypínače citlivé na zmeny intenzity svetla 15
6.6 Mechanická pevnosť 16
6.7 Frekvencia prerušovania a časovanie 18
6.8 Trvácnosť značiek a štítkov 19
7 Označovanie OznačenieOznačovanie 19
8 ZOznnaačovaenie, štítky a informácie o výrobku 20
8.1 Značkaenie a štítky 20
8.2 Informácie o výrobku 20
9 Vyhodnotenie zhody 20
9.1 Všeobecne 20
9.2 Požiadavky a skúšobné postupy pripre prvotnýché typovýché skúškachy 20
9.3 Požiadavky na kontrolu výroby vo výrobnom závode 25 25
9.4 Skúšky a vyhodnotenie výrobku 28
Dodatok Príloha ZA (informatívnyinformatívna), – KParagrafy tejto Európskej normy týkajúce sa ustanovení Smernice EU pre stavebné výrobky
(konštrukcie)Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa základných
požiadaviek alebo iných ustanovení smerníc ES 29
Bibliografia Literatúra 36