SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1504-4
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné lepenie
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 4: Structural bonding
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-4:2004
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1504-4:2005-10 (73 2101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 4 normy EN 1504 stanovuje požiadavky na identifikáciu, funkčné vlastnosti (vrátane trvanlivosti) a bezpečnosť výrobkov a systémov na konštrukčné lepenie spevňujúcich materiálov na existujúcu betónovú konštrukciu.Obsah normy STN EN 1504-4
Predhovor 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Funkčné vlastnosti na zamýšľané použitie 10
5 Požiadavky 12
5.1 Identifikačné požiadavky 12
5.2 Funkčné požiadavky 12
5.3 Osobitné aplikácie 16
5.4 Uvoľňovanie nebezpečných látok 16
5.5 Reakcia na oheň 16
6 Odber vzoriek 16
7 Hodnotenie zhody 16
7.1 Všeobecne 16
7.2 Počiatočné skúšky typu 16
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby (VPK) 16
7.4 Posudzovanie, dohľad a certifikácia vnútropodnikovej kontroly výroby (informatívne) 16
8 Označovanie a etiketovanie 16
Príloha A (informatívna) – Osobitné aplikácie 17
Príloha B (informatívna) – Uvoľňovanie nebezpečných látok 18
Príloha C (informatívna) – Najmenšia periodicita skúšok v rámci vnútropodnikovej kontroly výroby 19
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 20