SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6242/Z3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6242/Z3


Označenie: STN 73 6242/Z3 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií
Anglický názov: Design and construction of pavements on road bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 1. 5. 2010
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6242
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6242:2010-05
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje zásady návrhu, realizácie, skúšania a kontroly vozoviek na trvalých mostoch pozemných komunikácií, priepustoch, lávkach a na konštrukciách podobných mostom alebo slúžiacich na rovnaký účel.