SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 806-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 806-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 806-3
Slovenský názov: Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 3: Dimenzovanie potrubia - zjednodušená metóda
Anglický názov: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption. Part 3: Pipe sizing - Simplified method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6670
Úroveň zapracovania: idt EN 806-3:2006
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 806-3:2006-10 (73 6670)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma nadväzuje na EN 806-1 a 806-2 pre rozvody pitnej vody vnútri budov.Obsah normy STN EN 806-3
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy .. 6
3 Termíny, symboly a jednotky 6
4 Zásady dimenzovania potrubia 7
5 Zjednodušená metóda dimenzovania potrubia 8
6 Rozsiahle inštalácie 10
Príloha A (informatívna) – Príklad určenia priemeru potrubia štandarných inštalácií 11
Príloha B (informatívna) – Závislosť výpočtového prietoku od súčtového prietoku 14
Príloha C (informatívna) – Zoznam národných metód dimenzovania potrubia 15