SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13981-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13981-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13981-3
Slovenský názov: Hliník a zliatiny hliníka. Konštrukčné výrobky na železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 3: Odliatky
Anglický názov: Aluminium and aluminium alloys. Products for structural railway applications. Technical conditions for inspection and delivery. Part 3: Castings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 77.150.10
Triediaci znak: 42 4020
Úroveň zapracovania: idt EN 13981-3:2006
Vestník: 06/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13981-3:2007-04 (42 4020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na odliatky, ktoré sú rozhodujúce pri nosných vlastnostiach karosérií koľajových vozidiel a ostatných dôležitých konštrukčných dielcov.Obsah normy STN EN 13981-3
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 8
4 Údaje pri objednávaní 8
5 Požiadavky 8
5.1 Postup výroby a spracovanie 8
5.2 Zabezpečovanie kvality 8
5.3 Zliatiny, chemické zloženie a stavy materiálu 9
5.4 Mechanické vlastnosti odliatkov 9
5.4.1 Mechanické vlastnosti odliatkov pri statickom zaťažení 9
5.4.2 Mechanické vlastnosti odliatkov pri striedavom zaťažení 9
5.5 Vlastnosti zvarových spojov 10
5.6 Vnútorné chyby 10
5.7 Povrchové chyby 10
5.8 Záverečné zváranie 10
5.9 Medzné odchýlky rozmerov a tvaru 10
6 Postup kvalifikácie 10
6.1 Postup skúšania začiatočnej vzorky 10
6.2 Ďalšie postupy kvalifikácie 11
7 Odber vzoriek a skúšobné metódy 11
7.1 Všeobecne 11
7.2 Rozbor chemického zloženia 12
7.3 Skúška ťahom 12
7.4 Príprava skúšobného telesa na skúšku zvarových spojov 12
7.5 Skúška ťahom vo zvarových spojoch 12
7.6 Únavová skúška 12
7.7 Vizuálna skúška 12
7.8 Skúška kapilárnou metódou 12
7.9 Skúška röntgenovým žiarením 12
7.10 Meranie rozmerov 12
8 Spätné vyhľadávanie 13
9 Označovanie výrobkov 13
10 Inšpekčný certifikát 13
11 Uloženie záznamov 13
12 Balenie 14
13 Používanie a uplatnenie 14
14 Reklamácie chýb 14
Príloha A (normatívna) – Chemické zloženie a mechanické vlastnosti EN AC-Al Zn10Si8Mg 15
Príloha B (informatívna) – Návod na používanie a uplatnenie 18
B.1 Voľba zliatin 18
B.2 Konštrukcia na únavu 18
B.3 Zváranie 18
Literatúra 19