SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14814
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14814


Označenie: STN EN 14814 zrušená
Slovenský názov: Lepidlá na tlakové termoplastové potrubné systémy na rozvod kvapalných médií. Špecifikácie
Anglický názov: Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure. Specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2007
Dátum zrušenia: 28. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 83.180
Triediaci znak: 66 8821
Úroveň zapracovania: idt EN 14814:2007
Vestník: 06/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14814:2016-12 (66 8821)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje funkčné požiadavky a skúšobné metódy na lepidlá používané na spájanie súčastí termoplastových potrubných systémov na rozvody tlakových médií z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), chlórovaného polyvinylchloridu (PVC-C), akrylonitril-butadién-styrénu (ABS).Obsah normy STN EN 14814
Predhovor 5
Úvod 5
Vyhlásenie o bezpečnosti 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
4.1 Všeobecné hľadiská 7
4.2 Pevnosť v šmyku 7
4.3 Odolnosť proti tlaku 8
4.4 Skladovateľnosť 9
5 Hodnotenie zhody 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Začiatočné skúšky typu 9
5.2.1 Všeobecne 9
5.2.2 Vlastnosti 9
5.2.3 Odber vzoriek, skúšanie a kritériá zhody 10
5.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 10
5.3.1 Všeobecne 10
5.3.2 Všeobecné požiadavky 10
5.3.3 Požiadavky FPC pre všetkých výrobcov 11
6 Označovanie 12
Príloha A (informatívna) Skúšobné metódy vhodné na charakterizáciu lepidiel na termoplastové potrubné systémy 13
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 89/106/EHS o stavebných výrobkoch 14
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 14
ZA.2 Postup (postupy) preukazovania zhody lepidiel na tlakové termoplastové potrubné systémy
na rozvod kvapalných médií 15
ZA.2.1 Systémy preukazovania zhody 15
ZA.2.2 Vyhlásenie zhody 16
ZA.3 Označenie CE 16
Literatúra 18