SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1151-1/AC
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1151-1/AC


Označenie: STN EN 1151-1/AC zrušená
Slovenský názov: Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 1: Iné ako automatické obehové čerpadlá, požiadavky, skúšanie a označovanie
Anglický názov: Pumps. Rotodynamic pumps. Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations. Part 1: Non-automatic circulation pumps, requirements, testing, marking
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2008
Dátum zrušenia: 1. 3. 2013
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 11 3150
Úroveň zapracovania: idt EN 1151-1:2006/AC:2007
Vestník: 02/08
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16297-1:2013-03 (11 3150), STN EN 16297-2:2013-03 (11 3150)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy EN 1151 určuje všeobecné zásady na konštrukciu, používanie a skúšanie obehových čerpadiel bezupchávkového typu s menovitým elektrickým príkonom P1 Ł 200 W určených pre vykurovacie systémy a systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti.