SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 88-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 88-1


Označenie: STN EN 88-1 zrušená
Slovenský názov: Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 500 mbar vrátane
Anglický názov: Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances. Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 500 mbar
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Dátum zrušenia: 1. 5. 2014
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1021
Úroveň zapracovania: idt EN 88-1:2007
Vestník: 04/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 9/10, 6/12, 8/08, 6/09,
Nariadenie vlády: 393/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 88-1:2011-09 (06 1021)
Nahradené normy: STN EN 88+A1:1998-06 (06 1021)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje bezpečnostné, konštrukčné a prevádzkové požiadavky na regulátory tlaku plynu (ďalej len regulátory) určených pre horáky na plynné palivá a spotrebiče na plynné palivá, ktoré spaľujú plynné palivá prvej, druhej a tretej triedy.Obsah normy STN EN 88-1
Predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
3.1 Regulátory tlaku plynu 8
3.2 Tlaky 8
3.2.1 Všeobecne 8
3.2.2 Tlaky regulátora tlaku plynu 8
3.3 Objemové prietoky regulátora 8
3.4 Súčastí regulátora 9
3.5 Prevádzkové vlastnosti 9
4 Triedenie 9
4.1 Triedy regulátora tlaku 9
4.2 Skupiny regulátora tlaku 9
4.3 Označovanie 9
5 Merné jednotky a skúšobné podmienky 9
5.1 Merné jednotky 9
5.2 Skúšobné podmienky 10
6 Požiadavky na konštrukciu 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Konštrukcia 10
6.2.1 Všeobecne 10
6.2.2 Nastavenie výstupného tlaku 10
6.2.3 Odolnosť proti tlaku 10
6.3 Materiály 10
6.4 Plynové prípojky 10
6.5 Upchávkové tesnenie pohyblivých častí 11
6.6 Prípojky na meranie tlaku 11
7 Prevádzkové požiadavky 11
7.1 Všeobecne 11
7.1.1 Požiadavky 11
7.1.2 Skúška zhody 12
7.2 Vonkajšia tesnosť 12
7.3 Skúšky na zisťovanie vonkajšej tesnosti 12
7.4 Krútenie a ohyb 12
7.5 Skúšky krútiacim a ohybovým momentom 12
7.6 Dlhodobá prevádzková spôsobilosť 12
7.7 Prevádzka regulátora tlaku 12
7.7.1 Všeobecne 12
7.7.2 Všeobecný skúšobný postup 13
7.7.3 Prevádzka regulátora triedy A 16
7.7.4 Skúšky regulátorov triedy A 16
7.7.5 Prevádzka regulátora triedy B 17
7.7.6 Skúšky regulátorov triedy B 17
7.7.7 Prevádzka regulátora triedy C 17
7.7.8 Skúšky regulátorov triedy C 17
7.7.9 Požiadavky na pokles tlaku 17
7.7.10 Požiadavky na pokles tlaku 18
7.7.11 Požiadavky na dlhodobú prevádzkovú spôsobilosť 18
7.7.12 Skúšky dlhodobej prevádzkovej spôsobilosti 18
7.7.13 Uzatvárací tlak 18
7.7.14 Skúšky uzatváracieho tlaku 18
8 Označovanie, návod na montáž a obsluhu 18
8.1 Označovanie 18
8.2 Návody na montáž, obsluhu a údržbu 19
8.3 Upozornenie 19
Príloha A (informatívna) – Charakteristické regulátory a súčasti regulátorov 20
Príloha B (informatívna) – Závitové prípojky plynného paliva podľa ISO 7-1: 1994
a EN ISO 228-1: 2003 (pozri čl. 6.4) 21
Príloha C (informatívna) – Súhrn skúšobných požiadaviek a skúšobných podmienok 22
C.1 Skúšobné požiadavky 22
C.2 Skúšobný postup 23
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 90/396/EHS 24