SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1995-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1995-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1995-1-2
Slovenský názov: Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-2: General. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.20
Triediaci znak: 73 1701
Úroveň zapracovania: idt EN 1995-1-2:2004, idt EN 1995-1-2:2004/AC:2006
Vestník: 05/08
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 05/09, Zmena *NA V 02/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1995-1-2:2005-04 (73 1701), STN P ENV 1995-1-2:2002-03 (73 1701), STN 73 1701:1983-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1995 sa týka navrhovania konštrukcií budov a inžinierskych stavieb z dreva (rastené, rezané, hobľované, alebo ako guľatina, lepené lamelové drevo, alebo iné výrobky z dreva na nosné účely, ako napr. vrstvené dyhové drevo), alebo z hmôt na báze dreva, ktoré sú spolu spojené lepidlami alebo mechanickými spojovacími prostriedkami.Obsah normy STN EN 1995-1-2
Predhovor 8
Kapitola 1 Všeobecne 13
1.1 Predmet 13
1.2 Normatívne odkazy 14
1.3 Predpoklady 15
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 15
1.5 Termíny a definície 15
1.6 Značky 16
Kapitola 2 Zásady navrhovania 19
2.1 Požiadavky 19
2.1.1 Základné požiadavky 19
2.1.2 Vystavenie nominálnemu požiaru 19
2.1.3 Vystavenie parametrickému požiaru 19
2.2 Zaťaženie 19
2.3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností a odolností 20
2.4 Metódy overovania 21
2.4.1 Všeobecne 21
2.4.2 Analýza prvkov 21
2.4.3 Analýza častí konštrukcie 23
2.4.4 Globálna analýza konštrukcie 23
Kapitola 3 Vlastnosti materiálov 24
3.1 Všeobecne 24
3.2 Mechanické vlastnosti 24
3.3 Tepelné vlastnosti 24
3.4 Hĺbka zuhoľnatenia 24
3.4.1 Všeobecne 24
3.4.2 Povrchy nechránené počas vystavenia požiaru 24
3.4.3 Povrchy nosníkov a stĺpov počiatočne chránených proti vystaveniu požiaru 27
3.5 Lepidlá 32
Kapitola 4 Návrhové postupy na určenie mechanickej odolnosti 33
4.1 Všeobecne 33
4.2 Zjednodušené pravidlá na určenie vlastností priečneho rezu 33
4.2.1 Všeobecne 33
4.2.2 Metóda účinného prierezu 33
4.2.3 Metóda redukovaných vlastností 34
4.3 Zjednodušené pravidlá na analýzu konštrukčných prvkov a komponentov 35
4.3.1 Všeobecne 35
4.3.2 Nosníky 35
4.3.3 Stĺpy 35
4.3.4 Prvky s mechanickými spojovacími prvkami 36
4.3.5 Vystužovadlá 36
4.4 Spresnené výpočtové metódy 36
Kapitola 5 Návrhové postupy pre steny a stropy 37
5.1 Všeobecne 37
5.2 Analýza nosnej funkcie 37
5.3 Analýza deliacej funkcie 37
Kapitola 6 Spoje 38
6.1 Všeobecne 38
6.2 Spoje s krajnými prvkami z dreva 38
6.2.1 Zjednodušené pravidlá 38
6.2.2 Metóda redukovaného zaťaženia 41
6.3 Spoje s vonkajšími oceľovými prvkami 42
6.3.1 Nechránené spoje 42
6.3.2 Chránené spoje 42
6.4 Zjednodušené pravidlá pre osovo namáhané skrutky 43
Kapitola 7 Detaily 44
7.1 Steny a stropy 44
7.1.1 Rozmery a vzdialenosti 44
7.1.2 Zhotovovanie spojov panelov 44
7.1.3 Izolácia 44
7.2 Iné prvky 44
Príloha A (informatívna) – Vystavenie parametrickému požiaru 46
A.1 Všeobecne 46
A.2 Rýchlosti uhoľnatenia a hĺbky zuhoľnatenia 46
A.3 Mechanická odolnosť prvkov namáhaných jednoduchým ohybom 48
Príloha B (informatívna) – Spresnené výpočtové metódy 49
B.1 Všeobecne 49
B.2 Tepelné vlastnosti 49
B.3 Mechanické vlastnosti 51
Príloha C (informatívna) – Odolnosť rebier stropov a stĺpikov stien v dielcoch s dutinami
úplne vyplnenými izoláciou 53
C.1 Všeobecne 53
C.2 Zostatkový prierez 53
C.3 Redukčné parametre pevnosti a tuhosti 57
Príloha D (informatívna) – Uhoľnatenie prvkov v dielcoch stien a stropov s prázdnymi dutinami 59
D.1 Všeobecne 59
D.2 Rýchlosti uhoľnatenia 59
D.3 Začiatok uhoľnatenia 59
D.4 Čas porušenia panelov 60
Príloha E (informatívna) – Analýza deliacej funkcie stenových a stropných dielcov 61
E.1 Všeobecne 61
E.2 Zjednodušená metóda na analýzu izolácie 61
Príloha F (informatívna) – Návod pre používateľov tejto časti Eurokódu 68