SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6655
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6655Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6655
Slovenský názov: Výpočet vodovodov v budovách
Anglický názov: Calculation of water installations inside buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6655
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6655:1985-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na podrobný výpočet svetlostí potrubia vodovodu vo všetkých druhoch budov.Obsah normy STN 73 6655
1 Predmet normy 5
2 Termíny a definície 5
3 Dimenzovanie vodovodnej prípojky 5
4 Základné požiadavky na vodovod v budove 5
5 Stanovenie výpočtového prietoku v potrubí 6
5.1 Výpočtový prietok v prívodnom potrubí 6
5.2 Výpočtový prietok vody na hasenie požiarov 9
5.3 Výpočtový prietok pre technologické zariadenia 10
5.4 Stanovenie prietoku pre návrh vodomera 10
5.5 Výpočtový prietok v cirkulačnom potrubí teplej vody 10
6 Predbežný návrh svetlosti potrubia 11
7 Hydraulické posúdenie vodovodného potrubia 12
7.1 Prívodné potrubie 12
7.2 Cirkulácia teplej vody 13
7.3 Tlakové straty v potrubí 13
Príloha A (normatívna) – Stanovenie lineárnej hustoty tepelného toku potrubia 18
Príloha B (informatívna) – Fyzikálne vlastnosti vody 19