SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-5
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky
Anglický názov: Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural elements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-5:2006
Vestník: 09/08
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 06/09, Zmena *NA V 12/09, Zmena A1 V 07/17, Zmena A2 V 07/20, Zmena *A1 V 09/20, Zmena *A2 V 09/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-5:2007-04 (73 1401), STN P ENV 1993-1-5:2002-01 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993-1-5 udáva požiadavky na návrh vystužených a nevystužených stien namáhaných silami pôsobiacimi v ich rovine.Obsah normy STN EN 1993-1-5
Kapitola 1 Úvod 7
1.1 Predmet normy 7
1.2 Normatívne odkazy 7
1.3 Termíny a definície 7
1.4 Značky 8
Kapitola 2 Zásady navrhovania a modelovania 9
2.1 Všeobecne 9
2.2 Modely pre globálnu analýzu berúce do úvahy efektívnu šírku 9
2.3 Účinky vydúvania stien na prvky s pravidelným tvarom 9
2.4 Metóda redukovaného napätia 10
2.5 Nepravidelné prvky 10
2.6 Prvky s tvarovanými stenami 10
Kapitola 3 Ochabnutie šmykom pri návrhu prvkov 10
3.1 Všeobecne 10
3.2 Spolupôsobiaca šírka pre pružné ochabnutie šmykom 10
3.3 Ochabnutie šmykom v medznom stave únosnosti 13
Kapitola 4 Účinky vydúvania stien vplyvom normálového napätia v medznom stave únosnosti 14
4.1 Všeobecne 14
4.2 Odolnosť proti normálovému napätiu 14
4.3 Efektívny prierez 14
4.4 Stenové prvky bez pozdĺžnych výstuh 16
4.5 Stenové prvky s pozdĺžnymi výstuhami 19
4.6 Overenie 19
Kapitola 5 Odolnosť proti šmyku 22
5.1 Zásady 22
5.2 Návrhová odolnosť 22
5.3 Príspevok steny 23
5.4 Príspevok pásnic 23
5.5 Overenie 23
Kapitola 6 Odolnosť proti priečnemu zaťaženiu 25
6.1 Zásady 25
6.2 Návrhová odolnosť 26
6.3 Dĺžka tuhého uloženia 26
6.4 Sučiniteľ lokálneho vydúvania steny F na výpočet efektívnej dĺžky na určenie odolnosti 26
6.5 Efektívna zaťažená dĺžka 27
6.6 Overenie 28
Kapitola 7 Interakcia 28
7.1 Interakcia medzi šmykovou silou, ohybovým momentom a osovou silou 28
7.2 Interakcia medzi priečnym zaťažením, ohybovým momentom a osovou silou 28
Kapitola 8 Vydúvanie steny vplyvom vybočenia pásnice 29
Kapitola 9 Výstuhy a tvorba detailov 29
9.1 Všeobecne 29
9.2 Normálové napätie 30
9.3 Šmyk 33
9.4 Priečne zaťaženie 34
Kapitola 10 Metóda redukovaného napätia 34
Príloha A (informatívna) – Výpočet kritického napätia pre vystužené steny 37
Príloha B (informatívna) – Nepravidelné prvky 42
Príloha C (informatívna) – Analýza metódou konečných prvkov (MKP) 44
Príloha D (informatívna) – Plnostenné nosníky s tvarovanými stenami 49
Príloha E (normatívna) – Alternatívne metódy na určovanie efektívných prierezov 52