SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 1817
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 1817


Označenie: STN ISO 1817 zrušená
Slovenský názov: Vulkanizovaná guma. Určovanie vplyvu kvapalín
Anglický názov: Rubber, vulcanized. Determination of the effect of liquids
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Dátum zrušenia: 1. 11. 2012
Jazyk: SK
ICS: 83.060
Triediaci znak: 62 1510
Úroveň zapracovania: idt ISO 1817:2005
Vestník: 09/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 1817:2005-03 (62 1510)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma opisuje metódu na určovanie odolnosti gumy proti účinkom skúšobných kvapalín na gumu meraním vlastností gumy pred pôsobením vybratých skúšobných kvapalín a po ňom.Obsah normy STN ISO 1817
Predhovor 4
Úvod 4
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Skúšobné zariadenie 5
4 Skúšobné kvapaliny 7
5 Skúšobné telesá 7
5.1 Príprava vzoriek 7
5.2 Rozmery skúšobných telies 7
5.3 Čas medzi vulkanizáciou a skúšaním 8
5.4 Kondicionovanie 8
6 Ponorenie do skúšobnej kvapaliny 8
6.1 Skúšobná teplota 8
6.2 Čas skúšky 9
7 Postup skúšky 9
7.1 Všeobecne 9
7.2 Zmena hmotnosti 10
7.3 Zmena objemu 10
7.4 Určovanie zmien rozmerov skúšobných telies 11
7.5 Určovanie zmeny veľkosti povrchu 11
7.6 Určovanie zmeny tvrdosti 12
7.7 Určovanie zmien ťahových vlastností 12
7.8 Skúška pôsobenia kvapaliny len na jednom povrchu 12
7.9 Určovanie extrahovateľného podielu 13
8 Protokol o skúške 13
Príloha A (normatívna) – Referenčné kvapaliny 15
A.1 Štandardné modelové palivá 15
A.2 Štandardné oleje 16
A.3 Modelové prevádzkové kvapaliny 18
A.4 Chemické činidlá 18