SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-5/NA
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-5/NAPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-5/NA
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-5: General actions - Thermal actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/08
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-5 uvádza princípy a pravidlá výpočtu zaťaženia budov, mostov a iných konštrukcií účinkami teploty vrátane ich konštrukčných prvkov.