SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14710-1+A2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14710-1+A2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14710-1+A2
Slovenský názov: Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia. Časť 1: Triedenie, všeobecné a bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Fire-fighting pumps. Fire-fighting centrifugal pumps without primer. Part 1: Classification, general and safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.10, 23.080
Triediaci znak: 92 0616
Úroveň zapracovania: idt EN 14710-1:2005+A2:2008
Vestník: 04/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14710-1+A1:2009-01 (92 0616)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia s cieľom hasenia požiaru, predurčené ako: plávajúce čerpadlá (FPN-F); ponorné čerpadlá (FPN-S); alebo prídavné čerpadlá (FPN-B).Obsah normy STN EN 14710-1+A2
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Zoznam závažných ohrození 14
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia 15
6 Všeobecné požiadavky a požiadavky na vykonanie 17
7 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení 19
8 Overovanie všeobecných požiadaviek a požiadaviek na vykonanie 19
9 Triedenie a označovanie skratkami (skrátené označovanie) 20
10 Označovanie 21
11 Informácie pre používateľa 21
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
alebo iné ustanovenia európskej smernice 98/37/ES 26
!Príloha ZB (informatívna) –Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 27
Literatúra 28
Obrázky
Obrázok 1 – Charakteristická krivka výstupného tlaku čerpadla pa (základná) 12
Tabuľky
Tabuľka 1 – Zoznam závažných ohrození 14
Tabuľka 2 – Požiarne odstredivé čerpadlá s menovitým výtlačným tlakom 6 barov 20
Tabuľka 3 – Požiarne odstredivé čerpadlá s menovitým výtlačným tlakom 10 barov 20
Tabuľka 4 – Požiarne odstredivé čerpadlá s menovitým výtlačným tlakom 15 barov 21