SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1264-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1264-5


Označenie: STN EN 1264-5 zrušená
Slovenský názov: Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 5: Vykurovacie a chladiace systémy zabudované v podlahách, stropoch a stenách. Určenie tepelného výkonu
Anglický názov: Water based surface embedded heating and cooling systems.Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Dátum zrušenia: 1. 8. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 06 0315
Úroveň zapracovania: idt EN 1264-5:2008
Vestník: 08/09
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1264-5:2021-08 (06 0315)
Nahradené normy: STN EN 1264-5:2009-05 (06 0315)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí na vykurovacie a chladiace systémy zabudované do povrchu stien miestnosti určenej na vykurovanie alebo chladenie, ktoré používajú vodu ako teplonosnú látku.Obsah normy STN EN 1264-5
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny, definície a značky 7
4 Výpočtová metóda 7
5 Protokol o skúške 8
Príloha A (normatívna) – Obrázky a tabuľky 9
Príloha B (informatívna) – Vysvetlivky týkajúce sa špecifikácie súčiniteľa výmeny tepla uvedeného
v tabuľke A.1 11
Literatúra 12