SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14043+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14043+A1


Označenie: STN EN 14043+A1 zrušená
Slovenský názov: Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: High rise aerial for fire service use. Turntable ladders with combined movements. Safety and performance requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2009
Dátum zrušenia: 1. 6. 2014
Jazyk: SK
ICS: 13.220.10
Triediaci znak: 92 0608
Úroveň zapracovania: idt EN 14043:2005+A1:2009
Vestník: 06/09
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14043:2014-06 (92 0608)
Nahradené normy: STN EN 14043:2006-06 (92 0608)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument určuje bezpečnostné a prevádzkové požiadavky, ako aj skúšobné postupy otočných rebríkov s kombinovanými pohybmi tried 18, 24 a 30, zodpovedajúce definícii v 3.13.Obsah normy STN EN 14043+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Zoznam závažných ohrození 14
5 Požiadavky 22
6 Označovanie 56
7 Informácie o používaní 57
Príloha A (informatívna) – Príklad tabuľky na uvedenie skúšok stability 61
Príloha B (normatívna) – Operačný čas 62
Príloha C (informatívna) – Zoznam národných smerníc o otočných rebríkoch 63
Príloha D (informatívna) – Overovanie a pravidelné preskúšanie 64
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné
požiadavky alebo iné ustanovenia európskej smernice o strojoch 98/37/ES 67
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 68
Literatúra 68