SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1858
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1858


Označenie: STN EN 1858 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky
Anglický názov: Chimneys. Components. Concrete flue blocks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2009
Dátum zrušenia: 1. 4. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40, 91.100.30
Triediaci znak: 73 4205
Úroveň zapracovania: idt EN 1858:2008
Vestník: 06/09
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 4/11, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1858+A1:2011-11 (73 4205)
Nahradené normy: STN EN 1858:2004-01 (73 4205)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiály a požiadavky na rozmery a úžitkové vlastnosti betónových komínových tvaroviek definovaných v kapitole 3 na použitie v komínových systémoch.Obsah normy STN EN 1858
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Materiály 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Reakcia na oheň 9
5 Transportná výstuž 9
6 Povrchová úprava 9
7 Tvar, rozmery a tolerancie 9
7.1 Tvar 9
7.2 Komínové tvarovky typu B 10
7.3 Tolerancie 11
7.4 Priamosť 11
7.5 Pravouhlosť koncov 11
8 Úžitkové vlastnosti 11
8.1 Tepelná odolnosť 11
8.2 Odolnosť proti tepelnému nárazu 12
8.3 Tepelný odpor 12
8.4 Plynotesnosť 13
8.5 Odolnosť proti oderu 13
8.6 Pevnosť v tlaku 13
8.7 Odolnosť proti korózii 13
8.8 Odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu 14
8.9 Objemová hmotnosť 14
8.10 Pevnosť v ohybe pri zaťažení vetrom 14
8.11 Prietokový odpor 14
8.12 Mrazuvzdornosť 15
8.13 Požiarna odolnosť z vonkajšej strany 15
8.14 Nebezpečné látky 15
9 Označenie 15
9.1 Všeobecne 15
9.2 Teplotná trieda 15
9.3 Tlaková trieda 16
9.4 Trieda odolnosti proti vyhoreniu sadzí 16
9.5 Trieda odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu 16
9.6 Trieda odolnosti proti korózii 17
10 Označovanie 17
11 Informácia o výrobku 17
12 Hodnotenie zhody 18
12.1 Všeobecne 18
12.2 Počiatočné skúšky typu 18
12.3 Ďalšie skúšky typu 18
12.4 Vnútropodniková kontrola výroby 18
Príloha A (normatívna) – Skúšobné metódy 19
A.1 Skúška pravouhlosti koncov 19
A.2 Skúška priamosti 20
A.3 Tepelná odolnosť a skúška tepelným nárazom 21
A.4 Tepelný odpor 26
A.5 Skúška plynotesnosti 27
A.6 Skúška odolnosti proti oderu 29
A.7 Skúška pevnosti v tlaku 30
A.8 Skúška odolnosti proti korózii a proti pôsobeniu kondenzátu 31
A.9 Pevnosť v ohybe pri zaťažení vetrom 34
A.10 Objemová hmotnosť 34
A.11 Medza pevnosti v tlaku 35
Príloha B (informatívna) – Príklady tvarov betónových komínových tvaroviek 36
B.1 Priame komínové tvarovky 36
B.2 Tvarové diely – T-kus/diel s prístupovým otvorom/spojovací diel 37
B.3 Príklady tvarov komínových tvaroviek typu B 38
Príloha C (normatívna) – Metóda výpočtu tepelného odporu 40
C.1 Tepelný odpor jednotlivého prvku 40
C.2 Tepelný odpor komína a opláštenia 40
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na preberací plán podľa ISO 2859-1: 1999 pri prípustnej
úrovni kvality (AQL) 10 % a kontrolnej ·rovni S2 41
D.1 Stanovenie kritérií prijateľnosti 41
D.2 Normálna kontrola 41
D.3 Zmiernená kontrola 43
D.4 Od zmiernenej k normálnej kontrole 44
D.5 Sprísnená kontrola 44
D.6 Od sprísnenej k normálnej kontrole 44
D.7 Prerušenie kontroly 44
Príloha E (informatívna) – Odporúčané poradie skúšok 45
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 46
ZA.1 Vzájomné vzťahy medzi smernicami ES a touto európskou normou 46
ZA.2 Postup preukazovania zhody betónových komínových tvaroviek 48
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 49
Literatúra 51