SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13460
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13460Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13460
Slovenský názov: Údržba. Dokumentácia údržby
Anglický názov: Maintenance.Documentation for maintenance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.110, 03.080.10
Triediaci znak: 95 0103
Úroveň zapracovania: idt EN 13460:2009
Vestník: 09/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13460:2003-10 (95 0103)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza všeobecný návod na technickú dokumentáciu, ktorá sa musí dodať s objektom, najneskôr však predtým, ako je ob-jekt pripravený na uvedenie do prevádzky, aby sa zabezpečila jeho údržba (pozri kapitolu 5); dokumentáciu informácií, ktorá sa musí vypracovať v prevádzkovej fáze objektu, aby sa zabezpečili požiadavky údržby.Obsah normy STN EN 13460
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Dokumentácia 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Pojem dokumentácie 8
4.3 Normatívna dokumentácia údržby 8
5 Dokumenty z prípravnej fázy 9
Príloha A (informatívna) – Dokumenty z prevádzkovej fázy 14
Príloha B (informatívna) – Informácie pre pracovné príkazy 24
Príloha C (informatívna) – Celkový prehľad štruktúry a účel dokumentov 26