SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15767-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15767-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15767-2
Slovenský názov: Prenosné zariadenia na vrhanie hasiacich látok dodávaných hasičskými striekačkami. Prenosné monitory. Časť 2: Vodné hubice
Anglický názov: Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps.Portable monitors.Part 2:Water nozzles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.10
Triediaci znak: 92 0631
Úroveň zapracovania: idt EN 15767-2:2009
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Dodatočne k požiadavkám uvedeným v EN 15767-1 táto európska norma platí pre vodné hubice vrátane vody s hasiacimi látkami.. Špecifikuje bezpečnostné požiadavky, požiadavky na funkčnú spôsobilosť, klasifikáciu a pomenovanie, ako aj skúšobné metódy, návody na používanie a údržbu a označovanie.Obsah normy STN EN 15767-2
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Požiadavky 7
5 Skúšky a overovanie 10
6 Informácie o používaní 11
Príloha A (informatívna) – Preberacia skúška pri dodávke 13
Príloha B (normatívna) – Údajový list na vodné hubice 14
Príloha C (informatívna) – Príklad vyplneného údajového listu vodnej hubice 18
Literatúra 22