SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1889-2+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1889-2+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1889-2+A1
Slovenský názov: Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Koľajové lokomotívy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Machines for underground mines.Mobile machines working underground.Safety.Part 2:Rail locomotives
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 73.100.40
Triediaci znak: 44 5003
Úroveň zapracovania: idt EN 1889-2:2003+A1:2009
Vestník: 09/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1889-2:2004-10 (44 5003)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky a skúšky na koľajové lokomotívy, ktoré sa používajú v podzemnom baníctve (napríklad banské lokomotívy) a pri iných podzemných prácach (napríklad tunelové lokomotívy).Obsah normy STN EN 1889-2+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Zoznam závažných ohrození 11
5 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia 14
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek 27
7 Informácie pre používateľa 27
Príloha A (normatívna) Požiadavky na diaľkové svetlá lokomotívy 32
Príloha B (normatívna) Skúšanie bŕzd 36
Príloha C (normatívna) Rozmery kabín vodičov lokomotívy 39
Príloha D (normatívna) Overovanie údajov o bezpečnostných požiadavkách 41
Príloha E (normatívna) Modelový formulár na opis podzemných lokomotív 45
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 98/37/ES" 47
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 2006/42/ES" 47