SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 745+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 745+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 745+A1
Slovenský názov: Poľnohospodárske stroje. Rotačné a cepové žacie stroje. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Agricultural machinery.Rotary mowers and flail mowers.Safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 65.060.50
Triediaci znak: 47 7005
Úroveň zapracovania: idt EN 745:1999+A1:2009
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 3/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 745:2001-05 (47 7005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje osobitné bezpečnostné požiadavky a ich overovanie na dizajn a konštrukciu rotačných a cepových žacích strojov s jednou alebo s niekoľkými zvislými osami alebo horizontálnymi osami nesených, polonesených, ťahaných alebo samohybných strojov.Obsah normy STN EN 745+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Odkazy na normy 6
3 Definície 6
4 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Ochrana proti neúmyselnému kontaktu s nástrojmi 7
4.3 Ochrana proti vyvrhnutiu častíc zo stroja 11
4.4 Ochrana pri manipulácii a doprave 12
4.5 Dodatočné bezpečnostné požiadavky na prídavné zariadenie montované na žacie stroje 12
4.6 Ovládanie nastavenia 15
4.7 Nože 15
5 Preskúšanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 15
5.1 Skúška na vyvrhovanie skál 15
5.2 Skúšanie ochranných záster 27
6 Informácie o používaní 28
6.1 Príručka používateľa 28
6.2 Označovanie 29
Príloha A (normatívna) – Zoznam možných ohrození 30
Príloha B (informatívna) – Skúška na vrhanie skál – list na záznam údajov – rotačné žacie stroje 36
Príloha C (informatívna) – Skúška na vrhanie skál – list na záznam údajov – cepové žacie stroje 39
Príloha D (informatívna) – Ilustrácie žacích strojov 41
Príloha E (informatívna) – Príklady piktogramov 44
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 46
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 47