SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 659
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 659Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 659
Slovenský názov: Olejnaté semená. Stanovenie množstva oleja (Referenčná metóda) (ISO 659: 2009)
Anglický názov: Oilseeds.Determination of oil content (Reference method) (ISO 659:2009)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.200.20
Triediaci znak: 46 2320
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 659:2009, idt ISO 659:2009
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 659:2001-11 (46 2320)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje referenčnú metódu na stanovenie hexánového extraktu (alebo petroléterového extraktu) nazývaného "množstvo oleja" v olejnatých semenách používaných ako priemyselná surovina.Obsah normy STN EN ISO 659
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Princíp 6
5 Chemikálie 6
6 Prístroje a pomôcky 6
7 Odber vzoriek 7
8 Príprava analytickej vzorky 7
8.1 Redukcia laboratórnej vzorky 7
8.2 Predsušenie 7
8.3 Analytická vzorka 8
9 Postup skúšky 9
9.1 Všeobecne 9
9.2 Skúšobná vzorka 9
9.3 Stanovenie 9
9.4 Množstvo oleja v nečistotách 11
10 Vyjadrenie výsledkov 11
10.1 Spôsob výpočtu 11
11 Zhodnosť 13
11.1 Medzilaboratórna skúška 13
11.2 Opakovateľnosť 13
11.3 Reprodukovateľnosť 13
12 Protokol o skúške 13
Príloha A (informatívna) – Výsledky medzilaboratórnych skúšok na stanovenie množstva oleja 14
Literatúra 15