SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12966-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12966-1+A1


Označenie: STN EN 12966-1+A1 zrušená
Slovenský názov: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Road vertical signs.Variable message traffic signs.Part 1:Product standard
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2010
Dátum zrušenia: 30. 9. 2016
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7040
Úroveň zapracovania: idt EN 12966-1:2005+A1:2009
Vestník: 04/10
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 
Iba na CD bez možnosti tlače!

Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12966:2015-05 (73 7040)
Nahradené normy: STN EN 12966-1:2006-03 (73 7040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na nové dopravné značky s premennými symbolmi (PDZ).Obsah normy STN EN 12966-1+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Rozmery a tolerancie 11
5 Všeobecné požiadavky konštrukcie 11
6 Materiály 11
7 Vizuálne vlastnosti 12
8 Fyzikálne vlastnosti 19
9 Skúšobné postupy 22
10 Kódy klasifikácie výrobky 35
11 Označovanie, etiketovanie a informácie o výrobku 35
12 Hodnotenie zhody 36
13 Nebezpečné látky 37
Príloha A (normatívna) – Ekvivalentná oblasť 38
Príloha B (informatívna) – Terminológia používaná v tomto dokumente 42
Príloha C (informatívna) – !Návrh na grafiku značiek vyžarujúcich prerušované svetlo" 44
Príloha D (informatívna) – !Odporúčané rozmery a kombinácie tried pre značky vyžarujúce
prerušované svetlo" 55
Príloha E (informatívna) – Špecifické aspekty navrhovania 64
Príloha F (informatívna) – Navrhovanie informácií zobrazených na PDZ 66
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia európskych noriem týkajúce sa požiadaviek alebo iných
ustanovení smerníc ES 68
Literatúra 73