SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-7
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-7Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-7
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doskové konštrukcie priečne zaťažené
Anglický názov: Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-7:Plated structures subject to out of plane loading
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-7:2007, idt EN 1993-1-7:2007/AC:2009
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-7:2007-08 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1993-1-7 uvádza základné návrhové pravidlá pre konštrukčný návrh priečne zaťažených nevystužených a vystužených dosiek tvoriacich doskové konštrukcie, ako sú silá, nádrže alebo kontajnery.Norma sa použije spoločne s EN 1993-1-1 a príslušnými aplikačnými normami.Obsah normy STN EN 1993-1-7
Kapitola 1 Všeobecne 6
1.1 Rozsah platnosti 6
1.2 Normatívne odkazy 7
1.3 Termíny a definície 7
1.3.1 Konštrukčné tvary a geometria 8
1.3.2 Terminológia 8
1.3.3 Zaťaženie 9
1.4 Značky 9
Kapitola 2 Zásady navrhovania 11
2.1 Požiadavky 11
2.2 Zásady navrhovania podľa medzných stavov 12
2.2.1 Všeobecne 12
2.2.2 Plastický kolaps 12
2.2.3 Cyklické splastizovanie 12
2.2.4 Vydúvanie 12
2.2.5 Únava 12
2.3 Zaťaženie 12
2.4 Navrhovanie pomocou skúšok 12
Kapitola 3 Materiálové charakteristiky 12
Kapitola 4 Trvanlivosť 13
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 13
5.1 Všeobecne 13
5.2 Vnútorné sily v doske 13
5.2.1 Všeobecne 13
5.2.2 Doskové okrajové podmienky 13
5.2.3 Návrhové modely pre doskové konštrukcie 13
5.2.3.1 Všeobecne 13
5.2.3.2 Použitie normových vzťahov 14
5.2.3.3 Použitie globálnej analýzy: numerická analýza 15
5.2.3.4 Použitie zjednodušených návrhových metód 16
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 17
6.1 Všeobecne 17
6.2 Plastický limit 18
6.2.1 Všeobecne 18
6.2.2 Doplnkové pravidlá pre návrh globálnou analýzou 18
6.2.3 Doplnkové pravidlá pre návrh zjednodušenými návrhovými metódami 18
6.2.3.1 Nevystužené dosky 18
6.2.3.2 Vystužené dosky 18
6.3 Cyklická plasticita 19
6.3.1 Všeobecne 19
6.3.2 Doplnkové pravidlá pre návrh globálnou analýzou 19
6.4 Odolnosť pri vydúvaní 19
6.4.1 Všeobecne 19
6.4.2 Doplnkové pravidlá pre návrh globálnou analýzou 20
6.4.3 Doplnkové pravidlá pre návrh zjednodušenými návrhovými modelmi 20
Kapitola 7 Únava 20
Kapitola 8 Medzné stavy používateľnosti 21
8.1 Všeobecne 21
8.2 Priehyby z roviny 21
8.3 Nadmerné kmitanie 21
Príloha A (informatívna) – Druhy analýz pre navrhovanie doskových konštrukcií 22
A.1 Všeobecne 22
A.2 Lineárna pružnostná analýza dosky (LA) 22
A.3 Geometricky nelineárna analýza (GNA) 22
A.4 Materiálovo nelineárna analýza (MNA) 23
A.5 Geometricky a materiálovo nelineárna analýza (GMNA) 23
A.6 Geometricky nelineárna pružnostná analýza s imperfekciami (GNIA) 23
A.7 Geometricky a materiálovo nelineárna analýza s imperfekciami (GMNIA) 23
Príloha B (informatívna) – Napätie nevystužených obdĺžnikových dosiek podľa teórie malých
priehybov 24
B.1 Všeobecne 24
B.2 Značky 24
B.3 Rovnomerné zaťaženie 24
B.4 Centrálne sústredené rovnomerné zaťaženie 27
Príloha C (informatívna) – Napätie nevystužených obdĺžnikových dosiek podľa teórie
veľkých priehybov 29
C.1 Všeobecne 29
C.2 Značky 29
C.3 Rovnomerné zaťaženie po celej doske 29
C.4 Centrálne sústredené rovnomerné zaťaženie na časti plochy 35