SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15695-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15695-1


Označenie: STN EN 15695-1 zrušená
Slovenský názov: Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín
Anglický názov: Agricultural tractors and self-propelled sprayers.Protection of the operator (driver) against hazardous substances.Part 1:Cab classification, requirements and test procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia: 1. 3. 2018
Jazyk: SK
ICS: 65.060.10
Triediaci znak: 47 4428
Úroveň zapracovania: idt EN 15695-1:2009
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15695-1:2018-03 (47 4428)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na kabíny poľnohospodárskych a lesných traktorov a samohybných postrekovačov.Jej účelom je obmedziť vystavenie obsluhy (vodiča) vplyvu nebezpečných látok pri apli-kácii prípravkov na ochranu rastlín (PPP) a kvapalných hnojív. Táto európska norma určuje rôzne kategórie kabín poľnohospodárskych a lesných traktorov a samohybných postrekovačov a príslušné požiadavky a postupy skúšania, aby sa dosiahlo obmedzenie vystavenia obsluhy (vodiča) vo vnútri kabíny vplyvu nebezpečných látok.Tiež špecifikuje informácie, ktoré poskytuje výrobca traktora alebo samohyb-ného postrekovača.Obsah normy STN EN 15695-1
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Odkazy na normy 7
3 Termíny a definície 7
4 Špecifikácia kategórií kabín 8
4.1 Kategória 1 8
4.2 Kategória 2 8
4.3 Kategória 3 8
4.4 Kategória 4 8
5 Požiadavky 8
5.1 Puzdro filtra 8
5.2 Kategória 2 8
5.3 Kategória 3 9
5.4 Kategória 4 9
5.5 Tesnosť systému na dodávanie a filtráciu vzduchu 9
5.6 Upchávanie 9
6 Overenie požiadaviek 9
7 Informácie o používaní 11
7.1 Návod na obsluhu 11
7.1.1 Kategória 1 11
7.1.2 Kategória 2 11
7.1.3 Kategória 3 11
7.1.4 Kategória 4 12
7.2 Označovanie 12
Príloha A (normatívna) – Skúšanie systému na dodávanie vzduchu 13
Príloha B (normatívna) – Určenie netesností v systéme na dodávanie a filtráciu vzduchu
inštalovanom v kabíne 14
Príloha C (normatívna) – Určenie účinnosti izolácie systému na dodávanie a filtráciu vzduchu
namontovaného v kabíne 17
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice
98/37/ES, zmenenou smernicou 98/79/ES 26
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice 2006/42/ES 27
Literatúra 28