SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15695-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15695-2


Označenie: STN EN 15695-2 zrušená
Slovenský názov: Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 2: Filtre, požiadavky a postupy skúšania
Anglický názov: Agricultural tractors and self-propelled sprayers.Protection of the operator (driver) against hazardous substances.Part 2:Filters, requirements and test procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia: 1. 3. 2018
Jazyk: SK
ICS: 65.060.10
Triediaci znak: 47 4428
Úroveň zapracovania: idt EN 15695-2:2009
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny: Oprava *AC V 10/12
Nahradzujúce normy: STN EN 15695-2:2018-03 (47 4428)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na filtre ako súčasť kabín kategórií 2, 3 a 4 poľnohospodárskych a lesných traktorov a samohybných postrekovačov špecifikovaných v norme EN 15695-1, na obmedzenie vystavenia obsluhy (vodiča) vplyvu nebezpečných látok počas prevádzky v lesníctve a pri obrábaní pôdy.Špecifikuje požiadavky, postupy skúšania a informácie poskytované výrobcom filtra.Obsah normy STN EN 15695-2
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Odkazy na normy 7
3 Požiadavky a postupy skúšania 7
3.1 Vibračná príprava pred skúškou 7
3.2 Prachový filter 8
3.2.1 Požiadavky 8
3.2.2 Postup skúšky 8
3.3 Aerosólový filter 8
3.3.1 Požiadavky 8
3.3.2 Postup skúšky 8
3.4 Filter na výpary 9
3.4.1 Požiadavky 9
3.4.2 Postup skúšky 9
4 Informácie o používaní 9
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice
98/37/ES, zmenenou smernicou 98/79/ES 10
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice 2006/42/ES 11