SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15733
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15733Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15733
Slovenský názov: Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov
Anglický názov: Services of real estate agents.Requirements for the provision of services of real estate agents
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.080.30
Triediaci znak: 96 5505
Úroveň zapracovania: idt EN 15733:2009
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na služby realitných maklérov.Táto európska norma sa vzťahuje na služby medzi spoločnosťami (angl. business-to-business) a služby poskytované spoločnosťou klientovi (angl. business-to-consumer).Obsah normy STN EN 15733
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Termíny a definície 6
3 Riadenie vzťahu s klientom 6
4 Informácie pre kupujúceho/nájomcu 8
5 Poskytovanie služby 9
6 Kvalifikácia a spôsobilosť realitných maklérov 10
7 Poistenie 12
8 Vybavovanie sťažností 12
9 Etický kódex 13
Príloha A (informatívna) – Existujúca národná legislatíva 14
Príloha B (informatívna) – Odchýlky A – Švédsko a Slovinsko 15
B.1 Všeobecne 15
B.2 Odchýlky A – Švédsko 15
B.3 Odchýlky A – Slovinsko 18
Národná príloha NA (informatívna) – Komentár 21