SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1912+A4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1912+A4


Označenie: STN EN 1912+A4 zrušená
Slovenský názov: Konštrukčné drevo. Pevnostné triedy. Zaradenie vizuálnych tried a druhov dreva (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Structural timber.Strength classes.Assignement of visual grades and species
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2010
Dátum zrušenia: 1. 10. 2012
Jazyk: SK
ICS: 79.040
Triediaci znak: 73 2822
Úroveň zapracovania: idt EN 1912:2004+A4:2010
Vestník: 06/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1912:2012-10 (73 2822)
Nahradené normy: STN EN 1912+A3:2009-10 (73 2822)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza vizuálne pevnostné triedy, druhy a zdroje dreva a určuje pevnostné triedy podľa EN 338, do ktorých patria.Obsah normy STN EN 1912+A4
Predhovor 4
1 Predmet 4
2 Normatívne odkazy 4
3 Termíny a definície 5
4 Značky a skratky 5
5 Požiadavky 5
6 Zaradenie do pevnostných tried 5
Príloha A (informatívna) – Normy na triedenie dreva 15
Literatúra 16