SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-3


Označenie: STN EN 1090-3 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures.Part 3:Technical requirements for aluminium structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2010
Dátum zrušenia: 1. 10. 2019
Jazyk: SK
ICS: 77.150.10, 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-3:2008
Vestník: 07/10
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1090-3:2019-10 (73 2601)
Nahradené normy: STN EN 1090-3:2009-03 (73 2601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na zhotovovanie hliníkových konštrukčných prvkov a konštrukcií z: a)valcovaných plechov, pásov a hrubých plechov; b)výliskov; c)tyčí a rúr ťahaných za studena; d)výkovkov; e)odliatkov.Obsah normy STN EN 1090-3
Predhovor 17
Úvod 17
1 Predmet normy 18
2 Normatívne odkazy 18
3 Termíny a definície 25
4 Špecifikácia a dokumentácia 26
4.1 Špecifikácia zhotovenia 26
4.1.1 Všeobecne 26
4.1.2 Triedy zhotovovania 26
4.1.3 Typy tolerancií 26
4.1.4 Trieda tolerancie pre škrupinové konštrukcie 26
4.1.5 Skúšanie a kritériá prijateľnosti zvarov 27
4.2 Dokumentácia staviteľa 27
4.2.1 Dokumentácia kvality 27
4.2.2 Plán kvality 27
4.2.3 Bezpečnosť počas montáže 27
4.2.4 Dokumentácia o zhotovovaní 27
5 Základné výrobky 28
5.1 Všeobecne 28
5.2 Identifikovanie, dokumenty kontroly, sledovateľnosť 28
5.3 Základný materiál 28
5.4 Výrobky z hliníka 30
5.5 Zváracie materiály 31
5.6 Mechanické spojovacie prostriedky 31
5.6.1 Skrutky, matice a podložky 31
5.6.2 Svorníky 32
5.6.3 Nity 32
5.6.4 Samovrtné a závitorezné skrutky 32
5.6.5 Ložiská 32
5.7 Spájanie lepením 33
6 Príprava 33
6.1 Všeobecne 33
6.2 Identifikácia 33
6.3 Manipulácia, skladovanie a doprava 33
6.4 Delenie 33
6.5 Tvárnenie 34
6.6 Otvory pre spojovacie prvky 34
6.7 Výrezy 35
6.8 Povrchy kontaktných plôch 35
6.9 Zostavy 36
6.10 Tepelné spracovanie 36
6.11 Rovnanie 36
7 Zváranie 36
7.1 Všeobecne 36
7.2 Plán zvárania 36
7.2.1 Požiadavky na plán zvárania 36
7.2.2 Obsah plánu zvárania 36
7.3 Spôsoby zvárania 37
7.4 Kvalifikácia postupov zvárania a zváračského personálu 37
7.4.1 Kvalifikácia postupov zvárania 37
7.4.2 Platnosť stanoveného postupu zvárania WPS 38
7.4.3 Kvalifikácia zváračov a operátorov zvárania 38
7.4.4 Koordinátori zvárania 38
7.5 Príprava a vykonávanie zvárania 39
7.5.1 Všeobecne 39
7.5.2 Príprava spojov 39
7.5.3 Ochrana proti počasiu 39
7.5.4 Zostava na zváranie 39
7.5.5 Dočasné príchytky 40
7.5.6 Stehové zvary 40
7.5.7 Predhrev a medzihúsenicová (interpass) teplota 40
7.5.8 Tupé zvary 40
7.5.9 Žliabkové a dierové zvary 40
7.5.10 Iné zvary 40
7.6 Kritériá prijateľnosti 40
7.7 Tepelné spracovanie po zvarení 41
8 Mechanické spojovacie prostriedky a lepenie 41
8.1 Zostavenie spoja s mechanickými spojovacími prostriedkami 41
8.1.1 Príprava kontaktných plôch 41
8.1.2 Lícovanie 41
8.1.3 Príprava kontaktných plôch v trecích spojoch 42
8.2 Skrutkové spoje 42
8.2.1 Všeobecne 42
8.2.2 Skrutky 42
8.2.3 Lícované skrutky 43
8.2.4 Zapustené skrutky 43
8.2.5 Matice 43
8.2.6 Podložky 44
8.3 Doťahovanie skrutkových spojov 44
8.3.1 Nepredpäté pripojenie 44
8.3.2 Predpäté spoje 44
8.4 Nitovanie 45
8.4.1 Všeobecne 45
8.4.2 Montáž nitov 45
8.5 Spájanie za studena tvarovaných profilov a panelov 46
8.6 Lepené spoje 46
9 Montáž 46
9.1 Všeobecne 46
9.2 Podmienky na stavenisku 46
9.3 Technologický postup montáže 46
9.4 Podpery 46
9.5 Činnosti na stavbe 46
9.5.1 Prieskum staveniska 46
9.5.2 Značenie 47
9.5.3 Manipulácia a skladovanie na stavenisku 47
9.5.4 Spôsoby montáže 47
9.5.5 Vyrovnávanie a podlievanie 47
9.6 Ochrana povrchov, čistenie po montáži 47
10 Povrchová úprava 48
10.1 Všeobecne 48
10.2 Ochrana konštrukcie a dielcov 48
10.3 Ochrana kontaktných plôch a spojovacích prostriedkov 48
10.3.1 Všeobecne 48
10.3.2 Kontaktné povrchy hliníka s hliníkom a hliníka s plastom 48
10.3.3 Kontaktné povrchy hliníka s oceľou alebo drevom 48
10.3.4 Kontaktné povrchy hliníka s betónom, murivom, omietkou a podobne 49
10.3.5 Spojovacie prostriedky 49
10.3.6 Lepené spoje 49
10.4 Požiarna ochrana 49
11 Geometrické tolerancie 49
11.1 Typy tolerancií 49
11.2 Základné tolerancie 50
11.2.1 Všeobecné 50
11.2.2 Výrobné tolerancie 50
11.2.3 Montážne tolerancie 50
11.3 Funkčné tolerancie 51
11.3.1 Všeobecne 51
11.3.2 Výrobné tolerancie 51
12 Kontrola, skúšanie a opravy 52
12.1 Všeobecne 52
12.2 Základné výrobky a dielce 52
12.2.1 Základné výrobky 52
12.2.2 Dielce 52
12.3 Príprava 53
12.3.1 Tvárnenie 53
12.3.2 Geometrické rozmery dielcov 53
12.4 Zváranie 53
12.4.1 Kontrolné stupne 53
12.4.2 Metódy kontroly a kvalifikácia personálu 53
12.4.3 Rozsah kontroly 54
12.4.4 Kritériá prijateľnosti zvarov 55
12.4.5 Opravy zvarov 57
12.4.6 Kontrola miest po odstránení dočasného pripojenia 57
12.5 Mechanické spojovacie prostriedky 57
12.5.1 Kontrola spojov s nepredpätými skrutkami 57
12.5.2 Kontrola spojov s predpätými skrutkami 57
12.5.3 Kontrola nitových spojov 58
12.6 Lepenie 58
12.7 Nezhodné výrobky 58
12.7.1 Nezhodné základné výrobky 58
12.7.2 Nezhodné dielce a konštrukcie 58
Príloha A (normatívna) – Ďalšie nevyhnutné informácie a možnosti na špecifikáciu požiadaviek na triedy zhotovenia 59
A.1 Zoznam požadovaných informácií 59
A.2 Zoznam možných alternatívnych špecifikácií 60
A.3 Požiadavky vzťahujúce sa na triedy zhotovenia 60
Príloha B (informatívna) – Kontrolný zoznam obsahu plánu kvality 62
B.1 Úvod 62
B.2 Obsah 62
B.2.1 Riadenie 62
B.2.2 Preskúmanie špecifikácie 62
B.2.3 Dokumentácia 62
B.2.4 Kontrolné a skúšobné postupy 63
Príloha C (normatívna) – Skúška zvarov krížového spoja 64
C.1 Úvod 64
C.2 Skúšobný kus 64
C.3 Skúšanie a vyhodnotenie 65
Príloha D (normatívna) – Postup stanovenia súčiniteľa trenia 67
D.1 Účel skúšania 67
D.2 Významné premenné 67
D.3 Skúšobné telesá 67
D.4 Postup skúšky súčiniteľa trenia a hodnotenie výsledkov 68
D.5 Postup pri prídavnej skúške dotvárania a hodnotenie 69
D.6 Výsledky skúšky 70
Príloha E (informatívna) – Pripájanie za studena tvarovaných dielcov a profilovaných plechov 71
E.1 Všeobecne 71
E.2 Použitie závitorezných a samovrtných skrutiek 71
E.3 Použitie slepých nitov 72
E.4 Stanovenie bočných presahov 73
Príloha F (informatívna) – Povrchová úprava 74
F.1 Anodická oxidácia 74
F.2 Povlaky 74
F.2.1 Všeobecne 74
F.2.2 Predúprava 75
F.2.3 Základný povlak 75
F.2.4 Vrchný povlak 75
F.2.5 Povlaky s asfaltom alebo asfaltovými kombináciami 75
F.2.6 Opravované povlaky 75
F.3 Pasivácia 75
Príloha G (informatívna) – Geometrické tolerancie – základné tolerancie 76
G.1 Výrobné tolerancie 76
G.1.1 Všeobecne 76
G.1.2 Zvárané I-profily 76
G.1.3 Zvárané uzavreté profily 77
G.1.4 Steny 78
G.1.5 Dielce 79
G.1.6 Základové dosky a spoje s čelnými doskami 79
G.1.7 Spojenie stĺpov 80
G.1.8 Priehradové dielce 81
G.2 Montážne tolerancie 82
G.2.1 Stĺpy 82
G.2.2 Nosníky 83
G.2.3 Úplne kontaktný styk 83
Príloha H (normatívna) – Geometrické tolerancie – funkčné tolerancie 85
H.1 všeobecne 85
H.2 Výrobné tolerancie 85
H.2.1 Uzavreté profily 85
H.2.2 Dielce 86
H.2.3 Výstuhy 87
H.2.4 Otvory pre spojovacie prostriedky, výrezy a okraje 87
H.2.5 Priehradové dielce 88
H.3 Montážne tolerancie 89
H.3.1 Stĺpy 89
H.3.2 Nosníky, väznice, väzníky 90
H.4 Mosty 91
Príloha I (normatívna) – Geometrické tolerancie – škrupinové konštrukcie 92
I.1 Všeobecne 92
I.2 Nekruhovitosť 92
I.3 Neuvažovaná excentricita spôsobená realizáciou 93
I.4 Tolerancie vydutia 94
I.5 Tolerancie rovinnosti v mieste stykov 96
Príloha J (informatívna) – Vyznačovanie požiadaviek na zvary na výkresoch 97
J.1 Všeobecne 97
J.2 Všeobecná špecifikácia 97
J.3 Charakteristické označenie zvarov, častí zvarov a detailov 97
Príloha K (informatívna) – Odporúčania na opis podmienok na stavenisku a na montáž
v špecifikácii zhotovenia 99
K.1 Podmienky na stavenisku 99
K.2 Technologický postup montáže 99
Príloha L (informatívna) – Návod na stanovenie požiadaviek na kvalitu zvarov špecifikácie zhotovenia 101
L.1 Všeobecne 101
L.2 Stupne využitia a rozsahy využitia 101
L.2.1 Všeobecne 101
L.2.2 Stupeň využitia pre dielce a konštrukcie prevádzkovej kategórie SC1 102
L.2.3 Stupeň využitia pre dielce a konštrukcie prevádzkovej kategórie SC2 102
L.3 Rozsah ďalších NDT 102
L.3.1 Rozsah NDT (%) pre dielce alebo konštrukcie v prevádzkovej kategórii SC1 102
L.3.2 Rozsah NDT (%) pre dielce alebo konštrukcie v prevádzkovej kategórii SC2 103
L.4 Kritériá prijateľnosti zvarov 103
L.4.1 Kritériá prijateľnosti zvarov prevádzkovej kategórie SC1 103
L.4.2 Kritériá prijateľnosti zvarov prevádzkovej kategórie SC2 103
Príloha M (informatívna) – Návod na stanovenie požiadaviek na kvalitu pre dielce a konštrukcie kategórie SC2 105
Príloha N (informatívna) – Vývojový diagram na vypracovanie a používanie stanoveného postupu zvárania (WPS-welding procedure specification) 108
Literatúra 109
Príloha – Farebné obrázky