SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 806-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 806-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 806-4
Slovenský názov: Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 4: Montáž
Anglický názov: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption.Part 4:Installation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6670
Úroveň zapracovania: idt EN 806-4:2010
Vestník: 08/10
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a uvádza odporúčania na montáž vodovodných potrubí na pitnú vodu v budovách a potrubí mimo budov, avšak v rámci areálu v súlade s EN 806-1.Vzťahuje sa na nové vodovody, ich zmeny a opravy.Obsah normy STN EN 806-4
Predhovor 8
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 11
4 Práce na stavenisku 11
4.1 Všeobecne 11
4.2 Manipulácia s materiálom 11
4.3 Ohýbanie rúr 11
4.4 Spájanie rúr 12
4.4.1 Všeobecne 12
4.4.2 Materiály rúr a metódy spájania 12
4.4.3 Pripájanie zásobníkových a prietokových ohrievačov vody 16
4.5 Pripájanie potrubí k nádržiam 16
4.5.1 Všeobecne 16
4.5.2 Napojenie oceľového potrubia k nádržiam z ocele, vláknocementu a sklolaminátu 16
4.5.3 Napojenie medeného alebo plastového potrubia k nádržiam z ocele, vláknocementu alebo sklolaminátu 16
4.5.4 Betónové nádrže 17
4.5.5 Termoplastové nádrže 17
4.6 Ukladanie potrubia do zeme 17
4.7 Potrubie v budovách 17
4.7.1 Zohľadnenie tepelnej rozťažnosti a ochrana pred hlukom 17
4.7.2 Upevňovanie potrubí 18
4.7.3 Potrubia uložené pod omietkou (zakryté) 18
4.7.4 Prestupy potrubia stavebnými konštrukciami 19
4.7.5 Veľkosť prestupu v konštrukcii 20
4.7.6 Prestupy požiarne deliacimi stenami a stropmi 20
4.7.7 Vypúšťanie potrubia a predchádzanie vzniku vzduchových vankúšov 20
4.7.8 Umiestenenie potrubí 20
4.8 Výtokové armatúry 20
4.9 Označovanie a dokumentácia polohy potrubí 20
4.9.1 Umiestnenie potrubí a armatúr 20
4.9.2 Označovanie potrubia inštalovaného nad zemou 20
4.9.3 Dokumentácia realizovaných montážnych prác 21
4.9.4 Identifikácia armatúr montovaných nad zemou 21
4.10 Zariadenia na úpravu pitnej vody 21
5 Kombinácia rôznych kovov 21
5.1 Všeobecne 21
5.2 Kombinácia rúr a tvaroviek/armatúr vyrobených z rôznych kovov 21
5.3 Pravidlo smeru toku 22
6 Uvedenie do prevádzky 22
6.1 Napúšťanie a tlakové skúšky vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov 22
6.1.1 Všeobecne 22
6.1.2 Oceľové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele a medi (lineárne elastický materiál) 22
6.1.3 Plastové potrubia (elastický alebo viskózno-elastický materiál) 22
6.2 Preplachovanie potrubia 26
6.2.1 Všeobecný postup 26
6.2.2 Preplachovanie vodou 26
6.2.3 Postup preplachovania zmesou vody a vzduchu 27
6.3 Dezinfekcia 28
6.3.1 Všeobecne 28
6.3.2 Výber dezinfekčných prostriedkov 29
6.3.3 Metódy pre použitie dezinfekčných prostriedkov 29
6.3.4 Dezinfekcia akumulačných nádrží a rozvodných potrubí 29
6.3.5 Lokálne opravy 29
Príloha A (normatívna) – Technické požiadavky na materiál vodovodného systému, postupy
spájania a montáže potrubí z rôznych materiálov 30
A.1 Všeobecne 30
A.2 Spájanie potrubí z rôznych materiálov 30
A.2.1 Potrubie vedené nad zemou 30
A.2.2 Potrubie uložené v zemi 30
A.3 Tvárna liatina 30
A.3.1 Všeobecne 30
A.3.2 Typy spojov 30
A.3.3 Postupy spájania 31
A.4 Potrubie z nehrdzavejúcej ocele 31
A.4.1 Všeobecne 31
A.4.2 Typy spojov 31
A.4.3 Príprava rúry 32
A.4.4 Korózia 32
A.5 Žiarovo pozinkované oceľové potrubie 32
A.5.1 Všeobecne 32
A.5.2 Typy spojov 32
A.5.3 Zvárané spoje 33
A.5.4 Korózia 33
A.6 Medené potrubie 33
A.6.1 Všeobecne 33
A.6.2 Typy spojov 33
A.6.3 Postupy spájania 34
A.6.4 Ohýbanie 37
A.6.5 Rozširovanie rúry 37
A.6.6 Korózia 37
A.7 Plastové potrubie 37
A.7.1 Typy spojov 37
A.7.2 Príprava rúry 38
A.7.3 Zvárané spoje 38
A.7.4 Lepené spoje 39
A.7.5 Kompresné spoje 39
A.7.6 Zásuvné spoje 40
A.7.7 Prírubové spoje 40
Príloha B (informatívna) – Výpočet a kompenzácia tepelnej rozťažnosti potrubí 42
B.1 Tepelná rozťažnosť kovových potrubí 42
B.2 Tepelná rozťažnosť plastových potrubí 43
B.3 Umiestnenie pevných bodov 44
B.4 Montáž potrubí s kompenzáciou tepelnej rozťažnosti pružným ramenom 44
B.5 Montáž potrubí s kompenzáciou tepelnej rozťažnosti kompenzátorom tvaru U 45
B.6 Montáž potrubí s kompenzáciou teplenej rozťažnosti s priebežným podopretím
a klznými objímkami 46
B.7 Montáž potrubí s kompenzáciou tepelnej rozťažnosti klznými objímkami 47
B.8 Montáž potrubí na priebežných horizontálnych podporách 48
B.9 Montáž potrubí neumožňujúca tepelnú rozťažnosť 48
B.10 Umiestnenie pevných bodov 48
B.11 Inštalácia potrubí (PE-X, PB, PP a PE) medzi pevnými bodmi s priebežným podopretím rúry 49
B.12 Montáž potrubia podopretého iba v pevných bodoch (pre PE-X, PB, PP a PE) 50
Príloha C (informatívna) – Odporúčané maximálne vzdialenosti podpôr kovových potrubí 52
Literatúra 53