SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 9239-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 9239-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 9239-1
Slovenský názov: Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania sa pri horení s použitím zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010)
Anglický názov: Reaction to fire tests for floorings.Part 1:Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO 9239-1:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 59.080.60, 97.150
Triediaci znak: 92 0212
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 9239-1:2010, idt ISO 9239-1:2010
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 9239-1:2010-11 (92 0212)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto časti EN ISO 9239 sa určuje metóda na hodnotenie správania pri horení a šírenia plameňov za podmienok proti smeru prúdenia v prípade horizontálne montovaných podlahových krytín vystavených gradientu sálavého tepelného toku v skúšobnej komore pri zapálení plameňov horáka.Obsah normy STN EN ISO 9239-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Princíp 7
5 Skúšobné zariadenie 7
6 Skúšobné vzorky 10
7 Kondicionovanie 11
8 Postup skúšky 11
9 Vyjadrenie výsledkov 13
10 Protokol o skúške 13
Príloha A (normatívna) – Meranie dymu 23
Príloha B (informatívna) – Presnosť skúšobnej metódy 26
Príloha C (normatívna) – Prívod plynu a vzduchu 27
Literatúra 28