SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 1211
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 1211Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 1211
Slovenský názov: Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov
Anglický názov: Assessment of concrete structures of existing panel buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 1211
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma je určená na posudzovanie existujúcich montovaných betónových konštrukcií panelových budov pre bytovú a občiansku výstavbu, ktoré sú zhotovené z obyčajného hutného betónu prostého, slabo vystuženého, vystuženého a predpätého.Obsah normy STN 73 1211
1 Predmet normy 5
2 Termíny a definície 5
3 Značky 6
4 Materiály a základová pôda 6
4.1 Betón a styková malta 6
4.2 Betonárska výstuž 7
4.3 Základová pôda 7
5 Zaťaženia a ich kombinácie 8
5.1 Charakteristické hodnoty zvislého zaťaženia 8
5.2 Charakteristické hodnoty zaťaženia snehom 8
5.3 Charakteristické hodnoty úžitkového zaťaženia 8
5.4 Charakteristické hodnoty zaťaženia priečkami 9
5.5 Zmenšenie úžitkového zaťaženia 9
5.6 Charakteristické hodnoty vodorovného zaťaženia vetrom 9
5.7 Hodnoty vodorovného seizmického zaťaženia 10
5.8 Sadnutie základovej škáry 10
5.9 Zaťaženie výbuchom plynu 10
5.10 Návrhové hodnoty zaťažení 10
5.11 Návrhové kombinácie zaťažení 10
5.12 Návrhové kombinácie zaťažení pre medzné stavy odolnosti 11
5.13 Návrhové kombinácie zaťažení na geotechnické posúdenie základov 12
5.14 Návrhové seizmické kombinácie zaťažení 12
6 Analýza nosnej konštrukcie existujúcej panelovej budovy 13
6.1 Všeobecné požiadavky na analýzu nosnej konštrukcie 13
6.2 Predpoklady lineárneho pružného pôsobenia účinkov zaťaženia 13
6.3 Predpoklady plastického pôsobenia účinkov zaťaženia 17
6.4 Klasifikácia stykov 17
6.5 Poddajnosť v oblasti stykov 18
6.6 Účinok poddajnosti podložia 19
6.7 Dĺžky dilatačných celkov panelovej budovy 20
6.8 Prípady nevyžadujúce posúdenie účinkov vetra a seizmického zaťaženia 20
7 Účinky zaťažení na nosné časti existujúcej panelovej budovy 20
7.1 Stropné dosky 20
7.2 Vnútorné steny 22
7.3 Obvodové steny 22
8 Konštrukcia a odolnosť stien existujúcej panelovej budovy 22
8.1 Vnútorné steny panelovej budovy 22
8.2 Obvodové steny panelovej budovy 29
9 Základy a steny nad základmi panelovej budovy 31
9.1 Poruchy v základoch panelovej budovy 31
9.2 Konštrukcie základov 31
9.3 Prípady nevyžadujúce posúdenie základov 33
10 Odolnosť nosných stykov panelovej budovy 33
10.1 Styky nosných prvkov vrstvou stykového betónu (stykovej malty) 33
10.2 Styky nosných prvkov betónovými hmoždinkami 34
10.3 Styky stropných dielcov 34
10.4 Vodorovné styky vnútorných stien a stropov 35
10.5 Zvislé styky nosných stien 38
10.6 Vodorovné styky obvodových stien a stropov 41
10.7 Zvislé styky obvodových stien 42
11 Medzné stavy používateľnosti panelovej budovy 42
11.1 Posúdenie priehybu poľa stropnej dosky 42
11.2 Posúdenie bočnej výchylky budovy 43
11.3 Posúdenie sadnutia základov 43
11.4 Posúdenie šírky trhlín 43
12 Rekonštrukcie a zásahy do nosnej konštrukcie existujúcich panelových budov 43
12.1 Diagnostika nosných konštrukcií panelových budov 43
12.2 Dodatočné zásahy do nosnej konštrukcie panelovej budovy 44
12.3 Klasifikácia zásahov do nosnej konštrukcie panelovej budovy 44
12.4 Rozsah statického výpočtu pri zásahoch do konštrukcie panelovej sústavy 45
12.5 Dodatočné zateplenie panelovej budovy 45
Literatúra 47