SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13306
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13306


Označenie: STN EN 13306 zrušená
Slovenský názov: Údržba. Terminológia údržby
Anglický názov: Maintenance.Maintenance terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2018
Jazyk: SK
ICS: 01.040.03, 03.080.10
Triediaci znak: 95 0101
Úroveň zapracovania: idt EN 13306:2010
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13306:2018-10 (95 0101)
Nahradené normy: STN EN 13306:2006-06 (95 0101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje generické termíny a definície pre technickú, administratívnu a riadiacu oblasť údržby.Nemusí platiť pre termíny, ktoré sa používajú pri údržbe len samotného softvéru.Obsah normy STN EN 13306
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Základné termíny 7
3 Termíny vzťahujúce sa na objekty 8
4 Vlastnosti objektov 9
5 Poruchy a udalosti 12
6 Poruchové a iné stavy 14
7 Typy údržby 16
8 Činnosti údržby 19
9 Termíny vzťahujúce sa na čas 21
10 Zabezpečenie a nástroje údržby 24
11 Ekonomické a technické faktory 26
Príloha A (informatívna) – Údržba – Celkový prehľad 27
Príloha B (informatívna) – Stavy objektu 28
Príloha C (informatívna) – Časy 29
Príloha D (informatívna) – Časy údržby 30
Príloha E (informatívna) – Matica kritickosti 31
Príloha F (informatívna) – Identifikácia významných technických zmien medzi touto normou
a predchádzajúcim vydaním (EN 13306: 2001) 32
Literatúra 33
Slovenský register pojmov 34
Anglický register pojmov 36
Príloha – Farebný obrázok