SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1794-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1794-1


Označenie: STN EN 1794-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices.Non-acoustic performance.Part 1:Mechanical performance and stability requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2011
Dátum zrušenia: 1. 7. 2018
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6042
Úroveň zapracovania: idt EN 1794-1:2011
Vestník: 07/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1794-1:2018-07 (73 6042)
Nahradené normy: STN EN 1794-1:2003-10 (73 6042)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje kritéria na kategorizáciu zariadení na zníženie hluku z cestnej dopravy na základe mechanických vlastností podľa stanovených podmienok namáhania nezávisle od použitých stavebných materiálov.Obsah normy STN EN 1794-1
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Značky a skratky
5 Požiadavky
5.1 Všeobecne
5.2 Zaťaženie vetrom a statické zaťaženie
5.3 Vibrácie a účinky únavy
5.4 Vlastná tiaž
5.5 Náraz kameňov
5.6 Bezpečnosť pri náraze vozidiel
5.7 Dynamické zaťaženie odpratávaným snehom
6 Protokol o skúške
Príloha A (normatívna) Zaťaženie vetrom a statické zaťaženie
Príloha B (normatívna) Vlastná tiaž
Príloha C (normatívna) Odolnosť proti nárazu kameňov
Príloha D (normatívna) Bezpečnosť pri náraze vozidiel
Príloha E (normatívna) Dynamické zaťaženie od odpratávania snehu
Literatúra