SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1794-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1794-2


Označenie: STN EN 1794-2 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices.Non-acoustic performance.Part 2:General safety and environmental requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2011
Dátum zrušenia: 1. 12. 2020
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6042
Úroveň zapracovania: idt EN 1794-2:2011
Vestník: 07/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1794-2:2020-09 (73 6042)
Nahradené normy: STN EN 1794-2:2003-10 (73 6042)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje minimálne požiadavky a iné kritériá na hodnotenie zariadení na zníženie hluku z cestnej dopravy z hľadiska všeobecnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri typických podmienkach vyskytujúcich sa pozdĺž pozemných komunikácií.Požiadavky na prísnejšie kritéria závisia od posúdenia projektanta.Obsah normy STN EN 1794-2
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny, definície a značky
3.1 Termíny a definície
3.2 Značky
4 Požiadavky
4.1 Odolnosť drevín proti horeniu
4.2 Druhotná bezpečnosť (nebezpečenstvo z padajúcich úlomkov)
4.3 Ochrana životného prostredia
4.4 Únikové cesty
4.5 Svetelný odraz
4.6 Priehľadnosť
5 Protokol o skúške
Príloha A (normatívna) Odolnosť drevín proti horeniu
Príloha B (normatívna) Druhotná bezpečnosť (nebezpečenstvo z padajúcich úlomkov)
Príloha C (normatívna) Ochrana životného prostredia
Príloha D (normatívna) Únikové cesty
Príloha E (normatívna) Svetelný odraz
Príloha F (informatívna) Priehľadnosť
Literatúra