SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6127-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6127-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6127-2
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 2: Štrk čiastočne vyplnený cementovou maltou
Anglický názov: Road Building. Grouted courses. Part 2: Cement macadam
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 6127
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6127:1996-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre špecifikáciu, zhotovovanie a kontrolu vrstiev vozoviek zo štrku čiastočne vyplneného cementovou maltou.Obsah normy STN 73 6127-2
Predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Značky a označovanie
4 Použitie vo vozovke
4.1 Použitie štrku čiastočne vyplneného cementovou maltou vo vozovke
4.2 Hrúbka vrstvy
5 Podklad
5.1 Všeobecne
5.2 Infiltrácia podložia
6 Stavebné materiály
6.1 Kamenivo
6.2 Cement
6.3 Voda
6.4 Cementová malta
7 Stavebné práce
7.1 Úprava podkladu
7.2 Podmienky kladenia
7.3 Kamenná kostra
7.4 Výroba a doprava výplňovej malty
7.5 Rozprestieranie cementovej malty
7.6 Vyplnenie medzier kamennej kostry
7.7 Ošetrovanie a ochrana povrchu ŠCM
8 Skúšanie
8.1 Druhy skúšok
8.2 Počiatočné skúšky typu
8.3 Plánované skúšky
8.4 Preberacie skúšky hotovej úpravy
9 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia
Tabuľka 1 – Použitie ŠCM vo vrstvách vozoviek podľa TDZ
Tabuľka 2 – Požiadavky na vlastnosti kameniva
Tabuľka 3 – Požiadavky na cementovú maltu
Tabuľka 4 – Druhy skúšok
Tabuľka 5 – Plánované skúšky stavebných materiálov vrstvy ŠCM
Tabuľka 6 – Dovolené odchýlky hrúbok vrstiev a hĺbky vyplnenia vrstvy ŠCM
Tabuľka 7 – Dovolené odchýlky nerovnosti pozdĺžnej a priečnej vrstvy ŠCM