SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15643-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15643-2


Označenie: STN EN 15643-2 zrušená
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností
Anglický názov: Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 2:Framework for the assessment of environmental performance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 0901
Úroveň zapracovania: idt EN 15643-2:2011
Vestník: 08/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma tvorí časť súboru európskych noriem a poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie environmentálnych vlastností budov so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie environmentálnych vlastností je jeden aspekt posudzovania udržateľnosti budov podľa všeobecného rámca EN 15643-1.Obsah normy STN EN 15643-2
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Zásady
4.1 Všeobecne
4.2 Ciele posudzovania budovy
4.3 Prístup k posudzovaniu environmentálnych vlastností
4.4 Relevantnosť technických a funkčných požiadaviek
4.5 Zohľadnenie životného cyklu budov
5 Požiadavky na metódy posudzovania
5.1 Všeobecne
5.2 Predmet posudzovania a hranica systému
5.3 Funkčný ekvivalent
5.4 Typ údajov a ich priradenie k životnému cyklu budovy
5.4.1 Priradenie údajov k životnému cyklu budovy
5.4.2 Vplyvy a aspekty špecifické pre konštrukciu budovy počas životného cyklu budovy
5.4.3 Vplyvy a aspekty špecifické pre prevádzku budovy
5.4.4 Scenáre
5.5 Kvalita údajov
5.6 Overovanie
5.7 Transparentnosť
5.8 Podanie správy a interpretácia
5.8.1 Všeobecne
5.8.2 Výsledky z posudzovania
5.8.3 Funkčný ekvivalent
5.8.4 Environmentálne požiadavky z inštrukcií objednávateľa alebo predpisov
5.8.5 Technické a funkčné vlastnosti
6 Požiadavky na výpočtové metódy na posudzovanie environmentálnych vlastností budov
6.1 Prehľad metodológie na posudzovanie environmentálnych vlastností budov
6.2 Environmentálne ukazovatele
6.3 Špecifické požiadavky na hranicu systému na posudzovanie environmentálnych vlastností budov
Príloha A (informatívna) – Pracovný program technickej komisie CEN/TC 350
Príloha B (informatívna) – Environmentálne ukazovatele
B.1 Ukazovatele zahrnuté v platných verziách noriem
B.1.1 Ukazovatele pre environmentálne vplyvy (kategórie vplyvu LCIA)
B.1.2 Ukazovatele na využívanie zdrojov (environmentálne aspekty)
B.1.3 Ukazovatele pre iné environmentálne informácie (environmentálne aspekty)
B.2 Ďalšie ukazovatele používané v praxi
B.2.1 Ukazovatele pre environmentálne vplyvy (kategórie vplyvu LCIA)
B.2.2 Ukazovatele na používanie zdroja (environmentálne aspekty)
B.2.3 Ukazovatele pre ďalšie environmentálne informácie (environmentálne aspekty)
Obrázok 1 – Koncept posudzovania udržateľnosti budov
Obrázok 2 – Pracovný program technickej komisie CEN/TC
Obrázok 3 – Informačné moduly použité v posudzovaní environmentálnych vlastností budovy z tejto fázy životného cyklu
Obrázok 4 – Rozdelenie výsledkov z posudzovania podľa fáz životného cyklu a skupín informácií
Literatúra