SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1858+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1858+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1858+A1
Slovenský názov: Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Chimneys.Components.Concrete flue blocks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40, 91.100.30
Triediaci znak: 73 4205
Úroveň zapracovania: idt EN 1858:2008+A1:2011
Vestník: 10/11
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1858:2009-07 (73 4205)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiály a požiadavky na rozmery a úžitkové vlastnosti betónových komínových tvaroviek definovaných v kapitole 3 používaných na komínoch " zrušený text ".Komínové tvarovky môžu byť jednovrstvové alebo viacvrstvové.Táto norma sa nevzťahuje na komínové tvarovky so zadným odvetraním.Táto norma sa nevzťahuje na výrobky označené mokré (W) v spojení s triedou odolnosti proti korózii 3.Táto norma špecifikuje typ tvaroviek, ktoré sú rozmerovo v súlade s výškou vrstvy murovacích prvkov, označované ako typ B (spájacie tvarovky).Táto európska norma sa vzťahuje aj na komínové tvarovky s výškou podlažia a zosilnené komínové tvarovky s transportnou výstužou.Obsah normy STN EN 1858+A1
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Materiály
4.1 Všeobecne
4.2 Reakcia na oheň
5 Transportná výstuž
6 Povrchová úprava
7 Tvar, rozmery a tolerancie
7.1 Tvar
7.2 Komínové tvarovky typu B
7.3 Tolerancie
7.4 Priamosť
7.5 Pravouhlosť koncov
8 Úžitkové vlastnosti
8.1 Tepelná odolnosť
8.2 Odolnosť proti tepelnému nárazu
8.3 Tepelný odpor
8.4 Plynotesnosť
8.5 Odolnosť proti oderu
8.6 Pevnosť v tlaku
8.7 Odolnosť proti korózii
8.8 Odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu
8.9 Objemová hmotnosť
8.10 Pevnosť v ohybe pri zaťažení vetrom
8.11 Prietokový odpor
8.12 Mrazuvzdornosť
8.13 Požiarna odolnosť z vonkajšej strany
8.14 Nebezpečné látky
9 Označenie
9.1 Všeobecne
9.2 Teplotná trieda
9.3 Tlaková trieda
9.4 Trieda odolnosti proti vyhoreniu sadzí
9.5 Trieda odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu
9.6 Trieda odolnosti proti korózii
10 Označovanie
11 Informácia o výrobku
12 Hodnotenie zhody
12.1 Všeobecne
12.2 Počiatočné skúšky typu
12.3 Ďalšie skúšky typu
12.4 Vnútropodniková kontrola výroby
Príloha A (normatívna) – Skúšobné metódy
A.1 Skúška pravouhlosti koncov
A.2 Skúška priamosti
A.3 Tepelná odolnosť a skúška tepelným nárazom
A.4 Tepelný odpor
A.5 Skúška plynotesnosti
A.6 Skúška odolnosti proti oderu
A.7 Skúška pevnosti v tlaku
A.8 Skúška odolnosti proti korózii a proti pôsobeniu kondenzátu
A.9 Pevnosť v ohybe pri zaťažení vetrom
A.10 Objemová hmotnosť
A.11 Medza pevnosti v tlaku
Príloha B (informatívna) – Príklady tvarov betónových komínových tvaroviek
B.1 Priame komínové tvarovky
B.2 Tvarové diely – T-kus/diel s prístupovým otvorom/spojovací diel
B.3 Príklady tvarov komínových tvaroviek typu B
Príloha C (normatívna) – Metóda výpočtu tepelného odporu
C.1 Tepelný odpor jednotlivého prvku
C.2 Tepelný odpor komína a opláštenia
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na preberací plán podľa ISO 2859-1: 1999 pri prípustnej úrovni kvality (AQL) 10 % a kontrolnej ·rovni
S2
D.1 Stanovenie kritérií prijatelnosti
D.2 Normálna kontrola
D.3 Zmiernená kontrola
D.4 Od zmiernenej k normálnej kontrole
D.5 Sprísnená kontrola
D.6 Od sprísnenej k normálnej kontrole
D.7 Prerušenie kontroly
Príloha E (informatívna) – Odporúčané poradie skúšok
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto europskej normy týkajúce sa ustanovení smernice ES o stavebných výrobkoch
ZA.1 Vzájomné vztahy medzi smernicami ES a touto europskou normou
ZA.2 Postup preukazovania zhody betonových komínových tvaroviek
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie
Literatúra