SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15987
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15987


Označenie: STN EN 15987 zrušená
Slovenský názov: Usne. Terminológia. Hlavné termíny používané v obchodnom styku
Anglický názov: Leather.Terminology.Key definitions for the leather trade
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 1. 9. 2015
Jazyk: SK
ICS: 01.040.59, 59.140.99
Triediaci znak: 79 0010
Úroveň zapracovania: idt EN 15987:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15987:2015-09 (79 0010)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje najdôležitejšie termíny s definíciami, používané v obchodnom styku s usňami.Parametre definované v tejto norme sa posudzujú podľa normalizovaných skúšobných metód na usne.Obsah normy STN EN 15987
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
3.1 Základné termíny
3.2 Termíny týkajúce sa kvality
3.2.1 Termíny vzťahujúce sa na líce
3.2.2 Termíny vzťahujúce sa na spôsob činenia
3.2.3 Termíny týkajúce sa konečnej úpravy
3.3 Špecifické termíny
3.4 Ďalšie termíny
Literatúra
Slovenský abecedný register
Anglický abecedný register