SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 3133
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 3133Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 3133
Slovenský názov: Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Connection joints for windows in external construction elements.Sealing systems connecting joints. Requirements and test method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060, 91.200
Triediaci znak: 73 3133
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa zaoberá posudzovaním a skúšaním vhodnosti tesniacich systémov na montáž okien a vonkajších dverí do stavby.Obsah normy STN 73 3133
Predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Požiadavky
3.1 Všeobecne
3.2 Vzduchotesnosť
3.3 Vodotesnosť
3.4 Elasticita
3.5 Tepelná izolácia
3.6 Difúzny odpor
3.7 Adhézia
3.8 Životnosť a odolnosť UV žiareniu
3.9 Požiarne vlastnosti
3.10 Nebezpečné látky
4 Skúšanie
4.1 Vzduchotesnosť
4.2 Vodotesnosť
4.3 Elasticita
4.4 Tepelná izolácia
4.5 Difúzny odpor
4.6 Adhézia
4.7 Životnosť a odolnosť UV žiareniu
4.8 Požiarne vlastnosti
4.9 Nebezpečné látky
5 Etiketovanie, označovanie a zabudovanie
Príloha A (informatívna) – Obsah vyhlásenia výrobcu o vlastnostiach a použití
Obrázok 1 – Vzorka na skúšku životnosti