SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 3443
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 3443


Označenie: STN 73 3443 zrušená
Slovenský názov: Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie
Anglický názov: Building work.Glazing Building Works.Requirements for Glazing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia: 1. 3. 2020
Jazyk: SK
ICS: 29.035.30, 81.040.20, 81.040.30
Triediaci znak: 73 3443
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 3443:2020-03
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zasklievanie budov a konštrukcií izolačnými sklami z plochého skla a stanovuje požiadavky na vyhotovenie zasklievacej škáry neupravené STN EN 14351-1+A1 alebo STN EN 1279-1 až 6.Táto norma neplatí na izolačné sklá určené na zasklievanie dopravných prostriedkov, rôznych strojov a zariadení.Obsah normy STN 73 3443
Predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
2.1 Názvoslovie
3 Sklenárske materiály
3.1 Vlastnosti tmelov
3.2 Elastické sklenárske tmely
3.3 Plastické sklenárske tmely
3.4 Sklenárske pásky (pružné sklenárske pásky, pevná guma)
3.5 Sklenársky git
3.6 Trvale plastická zmes
3.7 Sklenárska komprimovaná páska
3.8 Sklenárska páska
3.9 Komprimovaný pružný gumový profil (pružná zasklievacia páska, penová guma)
3.10 Sklenárske podložky
4 Požiadavky
4.1 Všeobecné požiadavky
4.2 Požiadavky na vyhotovenie
4.3 Požiadavky na konštrukciu zasklievacej škáry
4.4 Požiadavky na sklenárske podložky
4.5 Trvanlivosť
4.6 Mechanická odolnosť
4.7 Osobitné požiadavky
5 Skúšanie
Príloha A (informatívna) – Odporúčané rozmery odvetrania a odvodnenia
Príloha B (informatívna) – Príklady nosných podložiek
Príloha C (normatívna) – Požiadavky na zasklievacie podložky podľa druhu rámov
Príloha D (informatívna) – Praktické odporúčania pre požadovanú dĺžku nosných podložiek
Príloha E (informatívna) – Výpočty, hodnoty a ďalšie aspekty na stanovenie výšky podložnej vrstvy
Tabuľka E.1 – Limitné hodnoty na stanovenie mechanického namáhania hrany zapustenia
Príloha F (informatívna) – Minimálne rozmery zasklievacích polodrážok
Príloha G (informatívna) – Minimálna tuhosť podpôr
Obrázok 1 – Symboly a názvy pre uloženie izolačného skla v polodrážke rámu
Obrázok 2 – Príklad zasklenia s elastickým alebo plastickým tmelom (a) a zasklievacou páskou (b)
Obrázok 3 – Príklad zasklenia zasklievacou páskou (gumou)
Obrázok 4 – Príklad zasklenia sklenárskym gitom
Obrázok 5 – Príklad zasklenia trvale plastickou zmesou (a) atď
Obrázok A.1 – Otvory na odvodnenie a odvetranie
Obrázok A.2 – Otvory na odvodnenie a odvetranie
Obrázok A.3 – Drážky na odvodnenie a odvetranie
Obrázok A.4 – Zvýšená zasklievacia lišta (a) min 4 mm
Obrázok B.1 – Mostík z podložky v drevenom ráme
Obrázok B.2 – Klin z podložky v šikmej polodrážke
Obrázok B.3 – Mostík z podložky v hliníkovom ráme
Obrázok C.1 – Označenie podložiek
Obrázok C.2 – Neotvárateľné okno
Obrázok C.3 – Jednokrídlové otvárateľné okno
Obrázok C.4 – Otvárateľné sklopné okno
Obrázok C.5 – Otočné krídlo okna s osou mimo stredu
Obrázok C.6 – Otočné krídlo okna so stredovou osou
Obrázok C.7 – Sklopné krídlo okna
Obrázok C.8 – Kývavé okno so stredovou osou
Obrázok C.9 – Von výklopné krídlo okna
Obrázok C.10 – Zvislo posuvné dvojkrídlové okno
Obrázok C.11 – Vodorovne posuvné dvojkrídlové okno
Obrázok C.12 – Posuvne výklopné okno
Obrázok D.1 – Parametre na stanovenie nosných podložiek
Obrázok E.1 – Zobrazenie hrany zapustenia
Tabuľka D.1 – Dĺžka nosných podložiek
Tabuľka E.1 – Limitné hodnoty na stanovenie mechanického namáhania hrany zapustenia
Tabuľka E.2 – Príklady faktorov, ktoré treba vziať do úvahy pri stanovení mechanického namáhania hrany zapustenia (m) a voľnej výšky okraja (JP)
Tabuľka F.1 – Minimálne rozmery jednotlivých častí zasklievacích polodrážok pre jednu tabuľu chladeného skla